Kế hoạch tài chính khi nhận thừa kế lớn: Cách giấu số tiền và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con

Kế hoạch tài chính khi nhận thừa kế lớn: Cách giấu số tiền và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con

Một phụ nữ đã nhận số tiền thừa kế lớn nhưng không biết phải làm sao để sử dụng số tiền này một cách thông minh và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con đang chuẩn bị vào đại học.

Kế hoạch tài chính khi nhận thừa kế lớn: Cách giấu số tiền và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con

Một phụ nữ với tên viết tắt là CG đã chia sẻ với Market Watch về tình huống bất ngờ nhận được số tiền thừa kế lớn từ mẹ. Tuy nhiên, cô không biết phải làm sao để sử dụng số tiền này một cách thông minh và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con đang chuẩn bị vào đại học.

Chi tiêu số tiền thừa kế trước khi hỗ trợ tài chính hết hạn

Một lựa chọn mà CG có thể xem xét là chi tiêu số tiền thừa kế trước khi các gói hỗ trợ tài chính hết hạn. Điều này có thể bao gồm thanh toán các khoản nợ như vay mua ô tô hoặc vay thế chấp. Ngoài ra, cô cũng có thể sử dụng số tiền này cho các kế hoạch tốn kém khác như kỳ nghỉ hoặc sửa sang nhà cửa.

Tuy nhiên, không cần phải tiêu toàn bộ số tiền thừa kế. Gói hỗ trợ tài chính chủ yếu xem xét thu nhập của phụ huynh và không quan tâm đến số tiền thừa kế. Vì vậy, phần lớn học phí của con CG sẽ được xem xét dựa trên thu nhập của cô. Các trường đại học ở Mỹ thường xem xét khoản tiết kiệm và đầu tư của phụ huynh ở mức 5,6%. Ví dụ, nếu CG có 250.000 USD tiền tiết kiệm, họ sẽ muốn cô sử dụng khoảng 14.000 USD trong số đó để trả học phí mỗi năm. Do đó, số tiền thừa kế này không ảnh hưởng đến khả năng nhận hỗ trợ tài chính.

Viết thư giải thích cho văn phòng hỗ trợ tài chính

CG có thể viết một bức thư cho văn phòng hỗ trợ tài chính của trường để giải thích rằng số tiền tiết kiệm của cô bao gồm một phần là tài sản thừa kế và tình hình tài chính tổng thể không có gì thay đổi. Điều này có thể giúp cô giữ được hỗ trợ tài chính cho con mà không cần sử dụng số tiền thừa kế.

Tìm trường đại học có học phí thấp hơn

Nếu CG không nhận được khoản hỗ trợ tài chính như mong muốn, cô có thể tìm những trường đại học có học phí thấp hơn dựa trên thành tích học tập của con. Điều này có thể giúp cô tìm được các trường đại học có học phí phù hợp với tình hình tài chính của mình. Cô có thể sử dụng các công cụ ước tính hỗ trợ sinh viên liên bang để xem các trường chấp nhận FAFSA sẽ tính học phí như thế nào với trường hợp của mình. Ngoài ra, cô cũng nên liên hệ trực tiếp với văn phòng hỗ trợ tài chính của các trường để tìm hiểu về các loại học bổng khác có thể phù hợp với tình hình tài chính của cô.

Đầu tư vào tài khoản hưu trí và mua bảo hiểm

Nếu không tìm thấy lựa chọn nào hợp lý, CG có thể đầu tư số tiền thừa kế vào tài khoản hưu trí và mua bảo hiểm. Điều này giúp cô tận dụng số tiền này một cách thông minh và bảo vệ tương lai tài chính của mình.

Tình huống nhận thừa kế lớn có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, với một kế hoạch tài chính hợp lý, CG có thể giấu số tiền thừa kế và tối ưu hóa hỗ trợ tài chính cho con một cách thông minh. Việc tìm hiểu và tham khảo các chuyên gia tài chính cũng rất quan trọng trong quá trình này.

[question] CG có thể làm gì để giấu số tiền thừa kế mà không phải sử dụng nó đóng học phí cho con?,Ngoài việc chi tiêu số tiền thừa kế hoặc tìm trường đại học khác, CG có những lựa chọn nào khác để sử dụng số tiền này?