"Kế hoạch vốn đầu tư công chưa được phân bổ đầy đủ ở 30 địa phương"

Còn 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023.

Kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2023 vẫn chưa được phân bổ đầy đủ ở 30 địa phương

Theo thông tin từ Bộ Tài chính. Hiện tại, còn 21 Bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa hoàn thành việc phân bổ kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11 đã đạt 460.980 tỷ đồng, tương đương 59,39% kế hoạch (đạt 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao)

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải ngân của cả nước đã tăng hơn (7% so với kế hoạch và 6,77% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Tuy nhiên, so với tổng kế hoạch vốn cần giải ngân trong năm 2023, tỷ lệ này vẫn còn thấp.

Hiện tại, còn trên 315 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cần được giải ngân (hoặc trên 247 nghìn tỷ đồng theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, Bộ Tài chính đề nghị cần sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao từ cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và địa phương. Mục tiêu là đạt tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên, như đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đánh giá khả năng thực hiện và đề xuất số vốn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 31/01/2024, tuân thủ quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

Điều này nhằm tránh tình trạng đề xuất kéo dài mà không thể giải ngân được, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động lập phương án phân bổ kế hoạch năm 2024 ngay khi nhận được chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, để tránh việc giao vốn nhiều lần trong cùng một năm.

Trước tình hình còn hơn một tháng để giải ngân số vốn đầu tư công còn lại, Bộ Tài chính kêu gọi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Điều này đồng nghĩa với việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương được phân cấp làm cơ quan chủ quản để xác định cụ thể mức vốn cho từng dự án thành phần và nhu cầu bố trí vốn từ 13.796 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021.

Điều này áp dụng cho 3 dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, giai đoạn 1 trong từng năm 2023, 2024 và 2025.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công?,Tính đến ngày 30/11, tỷ lệ giải ngân đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch?