Kết quả ấn tượng của Cục Thuế TPHCM trong năm 2023

Bất ngờ kết quả thu ngân sách của Cục Thuế TPHCM
Cục Thuế TPHCM đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2023, vượt qua khó khăn và đạt gần 320.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường kiểm tra và giám sát để tránh thất thu và việc lợi dụng chính sách trốn thuế.

Kết quả thu ngân sách đạt 100% dự toán

Kết quả thu ngân sách đạt 100% dự toánHôm nay, Cục Thuế TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Theo thông tin từ Cục Thuế TPHCM, đến thời điểm hiện tại, tổng thu nội địa của cục đã đạt gần 320.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh. Đây là một kết quả ấn tượng, vượt qua những khó khăn trong việc thu ngân sách.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hơn 190.000 tỷ đồng

Trong số đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt hơn 190.000 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán pháp lệnh và tương đương với 99,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một con số đáng chú ý, chiếm tỷ trọng 64,8% trên tổng số thu nội địa trừ dầu thô.

Thu ngân sách nội địa đạt hơn 318.000 tỷ đồng

Tổng cộng, thu ngân sách nội địa của Cục Thuế TPHCM đã đạt hơn 318.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh. Đây là một thành tựu đáng tự hào, cho thấy sự nỗ lực và khả năng vượt qua khó khăn của cục trong việc thu ngân sách.

Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi nợ thuế

Cục Thuế TPHCM đã thực hiện các biện pháp xử lý và thu hồi 23.000 tỷ đồng, đạt 88,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, cục đã xóa nợ đối với 19.706 người nộp thuế với số tiền 619,4 tỷ đồng. Cục cũng đã theo dõi sát sao tình hình nợ thuế và áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế kịp thời.

Tăng cường kiểm tra và giám sát

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng, cho biết rằng trong bối cảnh khó khăn, thành phố chỉ dự định kết thúc khoảng trên 98% nhiệm vụ thu ngân sách. Tuy nhiên, với kết quả hoàn thành 100% nhiệm vụ thu ngân sách trong năm, thành phố đã vượt qua tình hình khó khăn chung.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh rằng cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát ở tất cả các khâu từ kê khai nộp thuế đến hoàn thuế. Điều này giúp tránh tình trạng thất thu và việc lợi dụng chính sách để trốn thuế. Ông cũng đề nghị tăng cường công tác chống thất thu trên các lĩnh vực và giảm thiểu rủi ro đối với người nộp thuế.

Tầm nhìn cho năm 2024

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng, nhận định rằng năm 2024 sẽ tiếp tục đầy khó khăn. Ông đề nghị ngành thuế TPHCM tiếp tục trong quá trình thu ngân sách nhưng phải đồng hành với người dân và doanh nghiệp để phục hồi sản xuất. Ông cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ.

Kết luận

Cục Thuế TPHCM đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2023, vượt qua khó khăn và đạt gần 320.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần tăng cường kiểm tra và giám sát để tránh thất thu và việc lợi dụng chính sách trốn thuế. Năm 2024 đòi hỏi sự đồng hành của ngành thuế TPHCM với người dân và doanh nghiệp để phục hồi sản xuất và đạt được các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng thu ngân sách nội địa của Cục Thuế TPHCM năm 2023 đạt bao nhiêu?,Cục Thuế TPHCM đã thực hiện những biện pháp gì để thu hồi nợ thuế?