Kết thúc hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán

Chấm dứt hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu dừng hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán, nhằm đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và thúc đẩy sự minh bạch trong thị trường chứng khoán.

Chấm dứt hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán

UBCKNN đã phát đi công văn yêu cầu các công ty chứng khoán ngừng việc thỏa thuận, ký mới và phải tất toán toàn bộ các giao dịch liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư trước ngày 30/6/2024. Điều này nhằm đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và tăng cường sự minh bạch trong thị trường chứng khoán.

Hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán

Trong tài khoản chứng khoán, chúng ta thường có các khoản tiền chưa được đầu tư hoặc mua cổ phiếu. Các công ty chứng khoán đã sử dụng cách này để huy động vốn từ khoản tiền nhàn rỗi này thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư qua website hoặc ứng dụng chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất hấp dẫn, thậm chí cao hơn lãi suất ngân hàng, cùng với khả năng tất toán/rút tiền linh hoạt để sử dụng cho các hoạt động khác như cho vay ký quỹ margin với lãi suất cao hơn, đầu tư...

UBCKNN cảnh báo về hoạt động này

UBCKNN cho biết hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán có thể khiến nhà đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng, điều này là không đúng chức năng của công ty chứng khoán. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện đúng quy định về mặt pháp lý liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản đó chỉ được sử dụng để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng, không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác".

Lợi ích và rủi ro của hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán

Hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán đã mang lại hiệu quả cao. Số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào cuối quý 3/2023 đạt khoảng 77.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc công ty chứng khoán thực hiện huy động vốn nhàn rỗi của nhà đầu tư qua ứng dụng và sau đó sử dụng cho vay margin có thể phát sinh rủi ro do tiêu chuẩn vay margin thấp hơn tiêu chuẩn vay tín dụng. UBCKNN đã yêu cầu dừng hoạt động này để đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư.

Các biện pháp khắc phục và tăng cường minh bạch

UBCKNN và các công ty chứng khoán đang hợp tác để khắc phục vấn đề này. Các công ty chứng khoán cũng đang thực hiện tách bạch tài khoản tiền của khách hàng để hạn chế việc tất cả tiền của nhà đầu tư đi vào một tài khoản chung đứng tên công ty chứng khoán, từ đó khó kiểm soát hoạt động sử dụng vốn. Điều này đồng thời đảm bảo sự minh bạch và an toàn tài sản của nhà đầu tư.

UBCKNN và Chính phủ đang thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường sự minh bạch và an toàn trong thị trường chứng khoán. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đáng tin cậy và hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán dừng hoạt động huy động tiền từ tài khoản chứng khoán?,Các công ty chứng khoán đang có lợi ích gì từ việc huy động tiền nhàn rỗi từ tài khoản chứng khoán?