Khải Hoàn Land ghi nhận lợi nhuận giảm sút trong quý IV/2023

Khải Hoàn Land báo lãi quý IV ‘bốc hơi’ 97% so với cùng kỳ
Doanh thu môi giới bất động sản và doanh thu chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản của Khải Hoàn Land đã giảm mạnh trong quý IV/2023, dẫn đến lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ năm trước.

Khải Hoàn Land ghi nhận lợi nhuận giảm sút trong quý IV/2023

Khải Hoàn Land, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 31,4 tỷ đồng, giảm tới 95% so với cùng kỳ năm trước.

Sự giảm mạnh này chủ yếu xuất phát từ doanh thu môi giới bất động sản, giảm tới 94% và chỉ đạt 32,7 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản cũng giảm 99% và chỉ còn 1,3 tỷ đồng.

Với sự giảm mạnh về doanh thu, lợi nhuận gộp của Khải Hoàn Land cũng giảm tới 95% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt hơn 13,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2023

Trong quý IV/2023, doanh thu hoạt động tài chính của Khải Hoàn Land đạt 56,4 tỷ đồng, giảm gần 66%. Trong đó, lãi cho vay đạt 7,4 tỷ đồng và doanh thu từ hợp tác đầu tư đạt 47,9 tỷ đồng. Các khoản doanh thu tài chính chủ yếu đến từ các bên liên quan, bao gồm CTCP Bất động sản Khải Minh Land với 24,66 tỷ đồng và Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới với 6,7 tỷ đồng.

Mặc dù các chi phí của Khải Hoàn Land đã được tiết giảm trong quý IV/2023, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn giảm tới 97%, chỉ còn 7,4 tỷ đồng. Trong kỳ này, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Khải Hoàn Land ghi nhận lỗ 44,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính.

Tổng kết năm 2023

Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land đạt 330,5 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 72% và chỉ còn 123,9 tỷ đồng. Đây là mức lãi thấp nhất của công ty trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 6.500,7 tỷ đồng, giảm 7,7% so với đầu năm. Trữ tiền của công ty cũng giảm mạnh từ 195,7 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 54,3% và chỉ còn 210,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Khải Hoàn Land đang gặp khó khăn khi có khoảng 91,5% tài sản nằm ngoài công ty, trong đó có các khoản phải thu đạt 5.951 tỷ đồng. Các khoản phải thu này chủ yếu đến từ các dự án hợp tác kinh doanh với các đối tác, bao gồm CTCP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution, Công ty TNHH Khải Hoàn- Vũng Tàu, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn có khoản phải thu về cho vay dài hạn với Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu. Số tiền vay vốn là 490 tỷ đồng, thời gian vay là 12 tháng và lãi suất vay là 12%/năm. Lợi ích từ việc cho vay này là Khải Hoàn Land sẽ được quyền tham gia hợp tác đầu tư phát triển các tiểu khu của dự án Khu đô thị mới Gò Găng - Thành phố Vũng Tàu.

Tổng nợ phải trả của Khải Hoàn Land đạt 1.237 tỷ đồng, trong đó có 840 tỷ đồng nợ trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm. Năm 2023, công ty ghi nhận chi phí lãi trái phiếu hơn 90 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng phí tư vấn phát hành và chi phí quản lý trái phiếu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh thu và lợi nhuận của Khải Hoàn Land giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Vì sao Khải Hoàn Land đang gặp khó khăn với việc khách hàng/đối tác chiếm dụng vốn lớn?