Khải Hoàn Land: Tài sản nằm ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn

Phần lớn tài sản của Khải Hoàn Land (KHG) nằm ngoài công ty
Khải Hoàn Land ghi nhận khoảng 91,5% tài sản nằm ngoài công ty khi các khoản phải thu đạt gần 6.000 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm mạnh trong quý 4/2023 và cả năm 2023.

Khải Hoàn Land: Tài sản nằm ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn

Công ty cổ phần Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 và cả năm 2023. Kết quả cho thấy, công ty đang gặp khó khăn khi tài sản nằm ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn.

Giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận

Trong quý 4/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới bất động sản và doanh thu chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản đều giảm mạnh.

Lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm mạnh xuống còn 13,2 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm trong quý này.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Khải Hoàn Land "bốc hơi" 97%, chỉ còn 7,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cả năm 2023

Kết quả kinh doanh cả năm 2023 cũng không khá hơn. Doanh thu thuần của công ty giảm 76,3% xuống còn 330 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh do giá vốn hàng bán không giảm tương ứng.

Tài sản nằm ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn

Một vấn đề đáng chú ý là tài sản của Khải Hoàn Land nằm ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, khoảng 91,5% tài sản của công ty nằm ngoài khi các khoản phải thu đạt 5.951 tỷ đồng. Trong đó, có khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.217 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn hơn 4.733 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn từ Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution, Công ty TNHH tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh và Công ty TNHH Cộng Đồng Môi Giới chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản phải thu này.

Tổng nợ phải trả của Khải Hoàn Land tính đến cuối năm 2023 là 1.237 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm phần lớn với 840 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Khải Hoàn Land đang cố gắng giảm các khoản chi phí và tìm kiếm cách để cải thiện tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, tài sản nằm ngoài công ty vẫn là một thách thức lớn đối với công ty này.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu KHG của Khải Hoàn Land đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, công ty cần đưa ra các biện pháp cụ thể để khắc phục tình hình và đảm bảo sự ổn định trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận của Khải Hoàn Land trong quý 4/2023 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Tổng tài sản của Khải Hoàn Land giảm bao nhiêu so với đầu năm?