"Khai thác mỏ nickel ở nơi sâu nhất Thái Bình Dương: Tiềm năng và rủi ro của cuộc đua pin xe điện"

Clraion - Clippterton Zone (CCZ) là một kho báu chưa được khai thác, chứa 340 triệu tấn nickel và nhiều khoáng sản quan trọng khác. Tuy nhiên, việc khai thác có thể gây tác động môi trường và cần sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế.

Khai thác mỏ nickel ở nơi sâu nhất Thái Bình Dương: Tiềm năng và rủi ro của cuộc đua pin xe điện

Năm 2021, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để vận chuyển và sản xuất hàng hóa đã tạo ra khoảng 6 tỷ tấn carbon dioxide, chiếm 16% tổng lượng khí thải liên quan đến năng lượng trên toàn cầu. Để giảm thiểu tác động này và kiểm soát biến đổi khí hậu, việc phát triển phương tiện chạy bằng điện trở thành mục tiêu quan trọng.

Một trong những yếu tố quan trọng để sản xuất pin xe điện là nickel. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế IEA, thế giới cần khai thác 80 triệu tấn nickel từ nay đến năm 2040 để đáp ứng mục tiêu về khí hậu. Tuy nhiên, số lượng này lớn hơn tổng lượng nickel đã được khai thác trước đây và gần bằng với trữ lượng 100 triệu tấn chưa được khai thác.

Trong bối cảnh đó, tồn tại một mỏ nickel lớn chưa được khai thác tại Clraion - Clippterton Zone (CCZ), vùng đáy biển sâu 4.000m nằm ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Mỏ này chứa tới 340 triệu tấn nickel và nhiều khoáng sản quan trọng khác.

Tuy nhiên, việc khai thác mỏ nickel này gặp nhiều khó khăn. Ủy ban vùng đáy biển quốc tế (ISA), thuộc Liên hợp quốc, đã làm việc suốt 29 năm để đưa ra quy tắc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên ở vùng đáy biển nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện. Hạn chót để chốt lại bộ quy tắc này đã qua đi và ISA cần công bố bộ quy tắc chuẩn càng sớm càng tốt để khai thác có thể bắt đầu.

CCZ chứa nickel trong các thân quặng có kích thước lớn, tương đương với củ khoai tây. Ngoài nickel, CCZ còn chứa lượng lớn các khoáng sản khác như cobalt, đồng và mangan. Kế hoạch khai thác mỏ này bao gồm việc sử dụng robot có kích thước lớn để hút các thân quặng lên và chất quặng được chuyển lên tàu.

Việc khai thác mỏ nickel ở CCZ gây ra một số lo ngại về môi trường. Quá trình khai thác có thể làm tăng lượng carbon trong đáy biển và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong vùng CCZ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy CCZ chứa lượng carbon rất thấp, không gây tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về tác động môi trường của việc khai thác mỏ nickel ở CCZ, nhưng so với việc khai thác trên đất liền, khai thác ở CCZ có thể được coi là "xanh" và sạch hơn. Việc khai thác nickel tại các khu vực như Indonesia, nơi đang thống trị nguồn cung nickel của thế giới, có thể gây tác động môi trường nghiêm trọng hơn và phá hủy hàng triệu tấn sinh vật sống.

Tạp chí The Economist nhấn mạnh rằng ISA cần hành động nhanh chóng để công bố quy tắc quản lý hoạt động khai thác tại CCZ. Điều này đồng nghĩa với việc thúc đẩy việc phát triển pin xe điện và giảm thiểu tác động của việc khai thác trên đất liền đến môi trường. Thế giới cần những biện pháp cụ thể để trở thành một hành tinh sinh động và giữ cho hệ sinh thái biển được bảo tồn.

[question] Mỏ Clraion - Clippterton Zone (CCZ) chứa những khoáng sản gì ngoài nickel?,Những tác động tiêu cực nào có thể xảy ra nếu khai thác mỏ CCZ?