Khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng: Tiềm năng lớn và thách thức đối mặt

Trước năm 2040, khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trữ lượng gấp 20 lần bể than Quảng Ninh
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2045 đã được phê duyệt, với mục tiêu vận hành khai thác thử nghiệm tại Bể than sông Hồng trước năm 2040.

Khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trước năm 2040

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2045 vừa được Thủ tướng phê duyệt, với mục tiêu vận hành khai thác thử nghiệm tại Bể than sông Hồng trước năm 2040. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao năng lực khai thác than của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước.

Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp than

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2045 đã được phê duyệt bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thông qua Quyết định 55/QĐ-TTg. Chiến lược này tập trung vào việc thăm dò và khai thác than, bao gồm thăm dò nâng cấp tài nguyên than hiện có và thăm dò các mỏ mới. Mục tiêu là hoàn thành công tác thăm dò đến đáy tầng than Bể than Đông Bắc và Bể than An Châu để xác minh và nâng cấp trữ lượng than. Sản lượng than thương phẩm khai thác được dự kiến đạt khoảng 45-50 triệu tấn/năm vào năm 2030 và giảm dần trong giai đoạn 2031-2045.

Khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng

Một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển ngành công nghiệp than là khai thác thử nghiệm tại Bể than sông Hồng trước năm 2040. Đây là một bước quan trọng để tiến tới khai thác quy mô công nghiệp trước năm 2050, nếu thử nghiệm thành công. Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng" đã được thực hiện từ năm 2012, với tổng diện tích điều tra là 2.765 km2 thuộc địa phận các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng và Hà Nam.

Tiềm năng khai thác và thách thức đối mặt

Theo các đề án nghiên cứu, bể than sông Hồng có tiềm năng tài nguyên than rất lớn. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xác định được 55 vỉa than nằm trong 5 tập vỉa tính từ trên mặt đến độ sâu khoảng 1.200 m ở phần đất liền bể than Sông Hồng. Trong số đó, có 48 vỉa than dày trên 1 m, 13 vỉa than dày trên 3 m và 2 vỉa than chiều dày 8,6-10 m. Tuy nhiên, tiềm năng tài nguyên và khả năng khai thác thực tế là hai vấn đề khác nhau.

TS Đào Văn Thịnh, Viện Địa chất và Môi trường (Tổng hội Địa chất Việt Nam), cho biết rằng chỉ nên khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng sau khi đã nghiên cứu kỹ các vấn đề một cách khoa học và khách quan. Ông cũng lưu ý rằng khai thác thử nghiệm này đòi hỏi sự đầu tư lớn và cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về môi trường và an toàn lao động.

Tầm nhìn cho ngành công nghiệp than Việt Nam

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2045 nhằm nâng cao năng lực khai thác than và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước. Việc khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trước năm 2040 là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp than. Tuy nhiên, việc khai thác thử nghiệm này cần được thực hiện một cách cẩn thận và có sự đánh giá kỹ lưỡng về tiềm năng và thách thức đối mặt.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bể than sông Hồng có tiềm năng tài nguyên than cao nhưng có thể khai thác thực tế được không?,Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng" đã tìm thấy bao nhiêu vỉa than trong bể than sông Hồng?