Khám phá tính năng ẩn của Windows giúp kéo dài tuổi thọ pin laptop

Windows chứa một tính năng ẩn giúp người dùng thu thập dữ liệu về pin và cải thiện tuổi thọ pin trên laptop. Hãy khám phá cách sử dụng tính năng này để chăm sóc sức khỏe pin của bạn.

Windows là hệ điều hành phổ biến trên nhiều laptop hiện nay.

Tuy nhiên, có một tính năng ẩn trong Windows mà nhiều người dùng chưa biết đến, và tính năng này có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trên laptop của bạn.

Để bắt đầu, bạn cần biết rằng bạn có thể thu thập tất cả dữ liệu về pin thông qua một câu lệnh đơn giản trong cửa sổ dòng lệnh của Windows. Đầu tiên, hãy mở cửa sổ dòng lệnh bằng cách gõ "CMD" vào hộp tìm kiếm và chạy lệnh với quyền quản trị viên. Trong cửa sổ dòng lệnh mới xuất hiện, hãy gõ lệnh "powercfg /batteryreport" để tự động tạo báo cáo về pin.

Sau khi chạy lệnh này, một tệp báo cáo về pin sẽ được tạo ra và lưu trữ trên ổ đĩa của bạn. Bạn có thể mở cửa sổ File Explorer và truy cập vào đường dẫn ổ đĩa đã được hiển thị trên màn hình. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tệp báo cáo pin có tên "Battery-report.html". Bạn có thể mở tệp này bằng bất kỳ trình duyệt nào đã được cài đặt trên máy tính.

Trong tệp báo cáo pin, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về pin của bạn. Bạn có thể tìm hiểu về thời gian sử dụng gần đây của pin, mức tiêu thụ tương ứng, dung lượng thực của pin và biểu đồ mức sử dụng pin trong 3 ngày qua. Bạn cũng có thể xem ước tính về thời lượng pin trong vài ngày tới, công suất và chi phí sử dụng pin của bạn.

Một điều thú vị là bạn có thể lưu trữ tệp báo cáo pin này và so sánh kết quả về việc sử dụng pin sau này. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu suất sử dụng pin và cải thiện việc sử dụng pin trong tương lai.

Đây là một tính năng hữu ích mà Windows cung cấp để giúp bạn chăm sóc sức khỏe pin trên laptop của mình. Bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu từ báo cáo pin, bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng pin hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ pin trên laptop của mình.

Hãy khám phá tính năng ẩn này trên Windows và chăm sóc sức khỏe pin của bạn ngay hôm nay!

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Làm thế nào để sử dụng tính năng ẩn để thu thập thông tin về pin trên laptop Windows?,Người dùng có thể làm gì với tệp báo cáo về pin được tạo ra?