Khánh Hòa Được Mở Rộng Khu Công Nghiệp Mới

Khánh Hòa Được Mở Rộng Khu Công Nghiệp Mới

UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hòn Hèo, mở rộng Khu Kinh tế Vân Phong, thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa Được Mở Rộng Khu Công Nghiệp Mới

Khánh Hòa là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất ở miền Trung Việt Nam. Với sự đầu tư và phát triển của các khu công nghiệp, tỉnh này đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và tin vui đến với tỉnh Khánh Hòa khi UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hòn Hèo, thuộc Khu Kinh tế Vân Phong, thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa - Điểm Đến Hấp Dẫn Cho Nhà Đầu Tư

Khánh Hòa là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất ở miền Trung Việt Nam. Với sự đầu tư và phát triển của các khu công nghiệp, tỉnh này đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

UBND Tỉnh Khánh Hòa Phê Duyệt Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Bắc Hòn Hèo

Mở rộng Khu công nghiệp Bắc Hòn Hèo là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế và thu hút đầu tư cho tỉnh Khánh Hòa. Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo có diện tích quy hoạch khoảng 3.679 ha, bao gồm các phường Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Diêm và các xã Ninh An, Ninh Thọ của thị xã Ninh Hòa. Trong đó, diện tích đất liền chiếm khoảng 3.660 ha và diện tích mặt nước biển lân cận khoảng 19 ha.

Phát Triển Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Bắc Hòn Hèo

Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo sẽ được phát triển thành một khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ, hậu cần và công nghiệp. Vị trí của khu công nghiệp này rất thuận lợi, giáp phân khu 16 (Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hòa) ở phía Bắc, giáp núi Hòn Hèo ở phía Nam, giáp biển Đông và phân khu 19 (Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong) ở phía Đông, và giáp phân khu 18 (Khu đô thị, dịch vụ trung tâm Ninh Hòa) ở phía Tây.

Thời Gian Lập Đồ Án Quy Hoạch Phân Khu

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đặt ra thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Quy hoạch sẽ bao gồm toàn bộ diện tích phân khu 17, thuộc 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, với tầm nhìn đến năm 2050.

Khu Kinh Tế Vân Phong - Khu Kinh Tế Trọng Điểm

Khu Kinh tế Vân Phong là một trong những khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Với sự phát triển của Khu công nghiệp Bắc Hòn Hèo, khu kinh tế này sẽ tiếp tục thu hút đầu tư và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồ Án Quy Hoạch Phân Khu Xây Dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hiện đang làm việc để lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng khác thuộc Khu kinh tế Vân Phong, gồm 19 phân khu. Các công tác quy hoạch sẽ được thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết để đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả cho khu vực này.

[question] Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo thuộc phân khu nào của Khu Kinh tế Vân Phong?,Ai chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy hoạch?