Khánh Hòa tăng tốc tiến độ 34 dự án đầu tư công trọng điểm

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023 - 2025, với tổng vốn đầu tư trên nghìn tỷ đồng.

Khánh Hòa tăng cường tiến độ đầu tư công

Tỉnh Khánh Hòa đã thông qua kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm trong giai đoạn 2023 - 2025. Đây là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Các dự án trọng điểm được ưu tiên

Trong số 34 dự án trọng điểm, có 23 dự án được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Một số dự án nổi bật bao gồm:

  • Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa: Dự án này nhằm nâng cấp bệnh viện thành cơ sở y tế tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 4.450 tỷ đồng.
  • Dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa: Dự án này đang gặp khó khăn về thủ tục đất đai tại khu vực sân bay cũ. Tuy nhiên, khi đáp ứng đủ nhu cầu, dự án sẽ được đề xuất chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 1.200 tỷ đồng.
  • Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa: Dự án này chưa hoàn thành thủ tục đất đai, nhưng sẽ được đề xuất chủ trương đầu tư khi đủ điều kiện. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều dự án giao thông quan trọng khác như đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa, đường liên vùng huyện Diên Khánh, đường ven biển từ xã Vạn Lương đến thị xã Ninh Hòa.

Tiến độ thực hiện dự án

Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có kế hoạch xác định cụ thể mốc thời gian thực hiện các bước cho 17/23 dự án trọng điểm ưu tiên trong giai đoạn 2023 - 2025. Tuy nhiên, còn 6 dự án khác đang gặp khó khăn vì một số lý do như chưa hoàn thành thủ tục đất đai, không phù hợp với quy hoạch, sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát và vốn vay lại Chính phủ. Các dự án này sẽ được tỉnh Khánh Hòa cập nhật và bổ sung vào kế hoạch sau khi đủ điều kiện.

Đẩy mạnh đầu tư công trung hạn

Ngoài 34 dự án trọng điểm, tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp tục cập nhật và bổ sung vào kế hoạch các dự án không thuộc nhóm ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp để đấu giá các cơ sở nhà, đất cấp tỉnh quản lý.

Tăng cường hút vốn đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã giao Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong thực hiện công tác xúc tiến và kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ứng trước kinh phí cho Nhà nước. Điều này nhằm thúc đẩy đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2027.

Tổng kết

Việc tăng tốc tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Đây là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và thu hút đầu tư vào khu vực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu dự án trọng điểm được UBND tỉnh Khánh Hòa ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025?,Vì sao 6 dự án trong danh mục trọng điểm vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện?