"Khánh Hòa thu hồi công văn liên quan đến vi phạm điện mặt trời"

Bất ngờ thu hồi công văn liên quan đến sai phạm điện mặt trời
Sở Công Thương Khánh Hòa đã thu hồi công văn liên quan đến vi phạm trong dự án điện mặt trời sau khi chưa có kết luận cuối cùng từ Thường trực Tỉnh ủy.

Khánh Hòa thu hồi công văn liên quan đến vi phạm điện mặt trời

Sáng ngày 18/1, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa, thông báo rằng Sở vừa có công văn số 124 gửi Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh về việc thu hồi công văn số 78 cung cấp thông tin cho Báo Tiền Phong liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của cán bộ trong việc thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Việc thu hồi công văn số 78 của Sở Công Thương Khánh Hòa

được thực hiện do Thường trực Tỉnh ủy chưa có kết luận cuối cùng về việc kiểm điểm 5 trường hợp cán bộ có liên quan đến vi phạm tại các dự án điện mặt trời. Ông Hoàng cho biết: "Việc này chưa có kết luận của Thường trực Tỉnh ủy do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn đang báo cáo hình thức kiểm điểm. Vì thế, Sở đã thu hồi công văn số 78 để chờ kết luận cuối cùng của Thường trực Tỉnh ủy và sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí."

Trước đó, thông qua phiếu chuyển câu hỏi từ Sở Thông tin - Truyền thông Khánh Hòa

Sở Công Thương Khánh Hòa đã có văn bản số 78, cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Tiền Phong liên quan đến việc khắc phục và xử lý trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức xung quanh vi phạm tại các dự án điện mặt trời.

Theo công văn trên, vào ngày 1/12/2023, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

đã chủ trì cuộc họp và kết luận theo hướng đề nghị các cá nhân có liên quan như ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Minh - nguyên Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Bé - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Ngô Xuân Quản - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bà Lê Thu Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, làm báo cáo giải trình và tự kiểm điểm.

Đến ngày 10/1/2024, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức họp xem xét báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về quy hoạch phát triển điện lực tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện Sở Công Thương Khánh Hòa đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể phòng Quản lý năng lượng và 2 cá nhân.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, vào ngày 25/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ ra một số vi phạm trong quá trình phê duyệt, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã lập quy hoạch và được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 31/7/2017, có giai đoạn quy hoạch dài hơn quy hoạch điện VII điều chỉnh là không phù hợp với quy định."

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Sở Công thương Khánh Hòa đã thu hồi công văn số 78?,Ai là người chủ trì cuộc họp và kết luận về việc kiểm điểm các cán bộ có liên quan đến sai phạm tại dự án điện mặt trời?