Khánh Hòa Trả Lại 200 Tỷ Đồng cho Doanh Nghiệp Đầu Tư Khu Du Lịch

Khánh Hòa Trả Lại 200 Tỷ Đồng cho Doanh Nghiệp Đầu Tư Khu Du Lịch

Tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn trả số tiền 200 tỷ đồng đã ứng trước của các doanh nghiệp đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, sau khi bãi bỏ các nghị quyết liên quan.

Khánh Hòa Trả Lại 200 Tỷ Đồng cho Doanh Nghiệp Đầu Tư Khu Du Lịch

Tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hoàn trả số tiền 200 tỷ đồng mà các doanh nghiệp đã ứng trước cho việc đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Quyết định này được đưa ra sau khi hai nghị quyết liên quan đã bị bãi bỏ.

Bãi Bỏ Hai Nghị Quyết Liên Quan

Hai nghị quyết số 21 ngày 9/12/2008 và số 03 ngày 9/7/2014 liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21 về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã bị bãi bỏ. Hai nghị quyết này cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa huy động 1.000 tỷ đồng dưới hình thức ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư vào khu du lịch, không tính lãi. Doanh nghiệp sẽ được hoàn vốn tạm ứng bằng cách trừ dần tiền thuê đất tại dự án, tính từ năm 2019.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2022, Bộ Tài chính đã chỉ rõ rằng việc tỉnh Khánh Hòa ứng trước tiền thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng không phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Do đó, sau khi rà soát lại, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định bãi bỏ hai nghị quyết trên.
Hoàn Trả Tiền Ứng Trước cho Doanh Nghiệp

Hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp đã ứng trước tiền thuê đất cho tỉnh Khánh Hòa tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, nhưng chưa nhận được sự hoàn trả với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Sau khi bãi bỏ các nghị quyết liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn trả tiền ứng trước cho các doanh nghiệp. Dự kiến, tỉnh sẽ hoàn trả số tiền trên trong 2 năm 2024 và 2025, mỗi năm 100 tỷ đồng.

Ông/Bà [Name] nói, "Quyết định hoàn trả số tiền 200 tỷ đồng cho các doanh nghiệp là một bước đi đúng đắn của tỉnh Khánh Hòa. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và phát triển tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh".

Với việc hoàn trả số tiền ứng trước cho doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa hy vọng sẽ thu hút thêm đầu tư và phát triển du lịch tại khu vực này, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

[question] Tại sao HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bãi bỏ hai nghị quyết liên quan đến việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh?,Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ hoàn trả số tiền ứng trước tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong bao lâu?