Khó khăn trong tiếp cận tín dụng và tìm kiếm khách hàng: Thách thức cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đang gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận tín dụng và tìm kiếm khách hàng. Điều này đã được đề cập tại Hội thảo về tăng trưởng xuất nhập khẩu do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tiềm năng phát triển hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt khi đất nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít những thách thức mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đối mặt. Những thách thức này bao gồm năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, quy định của các thị trường xuất nhập khẩu, khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và tiếp cận các thị trường mới, cũng như khó khăn trong việc tìm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Hội thảo "Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam" do VCCI tổ chức, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã đưa ra thông tin rằng "Hai khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải là việc tiếp cận tín dụng (55,6%) và tìm kiếm khách hàng (55,1%). Đây là hai vấn đề quan trọng cần được giải quyết để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam."

Bà cũng nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất kinh doanh, cũng như tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố quan trọng.

Theo các chuyên gia, dự báo trong thời gian tới, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy giảm trong ngắn hạn, nhưng sẽ hồi phục trong trung hạn, tuy nhiên, tốc độ hồi phục sẽ rất chậm. Thương mại và quy mô thị trường hàng hóa thế giới sẽ tăng trưởng theo từng khu vực.

Trước yêu cầu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp cần đảm bảo sự cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động. Đồng thời, cần tăng cường quản trị chiến lược doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương, cho rằng "Cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển xuất khẩu bền vững. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp cận thông tin thường xuyên từ Hiệp hội ngành hàng và tích cực tham gia vào quy trình hoạch định chính sách phát triển xuất khẩu bền vững. Đồng thời, cần cập nhật các chính sách ưu đãi, khuyến khích và hỗ trợ từ phía Nhà nước, đặc biệt là ưu đãi về đầu tư tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu".

[question] Tại hội thảo, những khó khăn nào mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang gặp phải?,Theo dự báo của các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ thế nào trong ngắn hạn và trung hạn?