Khó khăn với lãi suất cao, dự án PPP gặp khó

Khó khăn với lãi suất cao, dự án PPP gặp khó

Lãi suất vốn vay cao đang gây khó khăn cho nhiều dự án PPP, khiến chúng đối mặt với nguy cơ dừng lại. Cùng với đó, ngân sách nhà nước cũng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông.

Việc đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) được xem là một tiềm năng quan trọng cho phát triển hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, mặc dù đã có Luật PPP, việc thu hút các dự án giao thông theo hình thức này vẫn chưa được khả quan. Nhiều vướng mắc chưa được giải quyết khiến nhiều dự án đang gặp khó khăn và thậm chí phải dừng lại hoặc thua lỗ.

Lãi suất vốn vay là một trong những vấn đề chính gây khó khăn cho các dự án PPP.

Theo quy định của Bộ Tài chính, lãi suất vốn vay của dự án không được vượt quá 1,5 lần lãi suất trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lãi suất vốn vay đang cao hơn rất nhiều so với mức này. Điều này đã khiến cho nhiều dự án phải đối mặt với nguy cơ bù lỗ lớn. Ví dụ, dự án đường ven biển nối từ Hải Phòng đến Thái Bình đang phải dừng thi công vì không thể đảm bảo lãi suất vốn vay.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông.

Chỉ tính từ năm 2021 đến 2025, cả nước cần hơn 462.000 tỷ đồng để đầu tư vào hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 66% số này. Do đó, cần tìm kiếm nguồn vốn từ tư nhân để đáp ứng nhu cầu đầu tư này.

Để thu hút nguồn vốn từ tư nhân vào các dự án giao thông, việc tạo lòng tin và hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp là rất quan trọng.

Cần có sự chia sẻ khó khăn và đồng lòng giữa các bên để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Đồng thời, cần tăng cường kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án PPP, thay vì chuyển sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Trong thực tế, việc kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án PPP vẫn còn khó khăn.

Nhiều dự án đã phải chuyển từ hình thức hợp tác công tư sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy cần có sự cải thiện trong việc thu hút doanh nghiệp tư nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia đầu tư vào các dự án PPP.

Trong tương lai, việc phát triển hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục đòi hỏi sự đầu tư lớn.

Để đáp ứng nhu cầu này, cần có sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Chính phủ cần tạo ra môi trường thuận lợi và chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn vốn từ tư nhân vào các dự án PPP.

[question] Vì sao nhiều dự án PPP gặp khó khăn ở Việt Nam?,Làm thế nào để thu hút nguồn vốn tư nhân cho các dự án giao thông?