Khối ngoại bán cổ phiếu chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 11/8

Khối ngoại đã tập trung bán cổ phiếu nhóm chứng khoán như SSI, HCM, VND trong phiên giao dịch ngày 11/8, giảm tới gần 80% giá trị bán ròng so với phiên trước đó.

Khối ngoại đã có một phiên giao dịch tích cực trong ngày 11/8, khi giảm tới gần 80% giá trị bán ròng so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, danh mục bán ra của khối này tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán như SSI, HCM, VND.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 44,42 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.278,8 tỷ đồng, tăng 19,68% về khối lượng và 10,84% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 10/8). Tuy nhiên, khối này đã bán ra 59,1 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 1.348,8 tỷ đồng, giảm 9,42% về khối lượng và 10,85% về giá trị so với phiên trước. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,68 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 70 tỷ đồng, giảm 47,81% về lượng và 80,52% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,96 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 91,29 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu STB được mua ròng 2,27 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 71,23 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác đều được mua ròng dưới 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu VHM lại bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 76,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,25 triệu đơn vị. Tiếp theo là các cổ phiếu chứng khoán, gồm SSI bị bán ròng 70,7 tỷ đồng (2,53 triệu đơn vị), HCM bị bán ròng 59,41 tỷ đồng (2,02 triệu đơn vị), VND bị bán ròng 50,38 tỷ đồng (2,52 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,03 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 22,76 tỷ đồng, tăng 13,97% về khối lượng và 8,18% về giá trị so với phiên trước đó. Tuy nhiên, khối này đã bán ra 967.290 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 20,77 tỷ đồng, giảm 28,62% về khối lượng và 30,2% về giá trị so với phiên trước. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 60.270 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 1,99 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 453.570 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 8,72 tỷ đồng.

Cổ phiếu SHS vẫn được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với khối lượng đạt 587.000 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 9,11 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là IDC được mua ròng 142.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 6,76 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 5,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 161.300 đơn vị. Các mã bị bán ròng mạnh khác là TNG đạt 4,34 tỷ đồng, CEO đạt 2,89 tỷ đồng, IVS đạt 1,51 tỷ đồng, NVB đạt 1,15 tỷ đồng...

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 513.000 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 19,46 tỷ đồng, giảm 11,71% về khối lượng nhưng tăng 19,61% về giá trị so với phiên trước đó. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,13 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 30,19 tỷ đồng, tăng 17,55% về khối lượng và 54,74% về giá trị so với phiên trước. Điều này cho thấy phiên này khối ngoại đã bán ròng 612.100 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 10,73 tỷ đồng; tăng 62,77% về lượng và 231,17% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu VGG đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 73.900 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2,73 tỷ đồng.

Tiếp theo là MCH được mua ròng 2,33 tỷ đồng và VTP được mua ròng 1,17 tỷ đồng. Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với giá trị đạt 7,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 161.400 đơn vị. Tuy nhiên, OIL vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 240.700 đơn vị, giá trị đạt 2,7 tỷ đồng.

Tổng kết lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 15,23 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng đạt 78,74 tỷ đồng, giảm 47,43% về lượng và giảm 78,79% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 10/8 (khi bán ròng

VNIndex 1,232.21 11.6 0.94%
HNX 245.25 1.34 0.55%
UPCOM 93.28 0.18 0.2%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào việc mua bán cổ phiếu nhóm nào trong phiên giao dịch ngày 11/8?,Tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt bao nhiêu trong phiên giao dịch ngày 11/8?