Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu VPB là yếu tố chính

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trong tuần với cổ phiếu VPB là điểm nhấn chính. Cùng xem diễn biến giao dịch và các cổ phiếu được mua ròng và bán ròng trong tuần qua.

Khối ngoại tiếp tục có tuần bán ròng mạnh gần 1.000 tỷ đồng trong tuần từ ngày 20-24/11.

Cổ phiếu VPB là yếu tố chính khiến khối ngoại bán ròng mạnh. Tuy nhiên, cũng có những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh trong tuần qua.

Giao dịch trên sàn HOSE:
  • Khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên trên sàn HOSE. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 49,12 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 909,71 tỷ đồng. Đây là mức tăng 6,85% về lượng nhưng giảm 32,44% về giá trị so với tuần trước.
  • Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 200,55 triệu đơn vị, giá trị đạt 5.230,76 tỷ đồng. Đây là mức giảm 11% về lượng và 8,46% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 249,66 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 6.140,47 tỷ đồng. Đây là mức giảm 8% về lượng và 13% về giá trị so với tuần trước.
Giao dịch trên sàn HNX:
  • Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng có tuần mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 256.320 đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 5,91 tỷ đồng. Đây là mức giảm 95,48% so với tuần trước.
  • Trong đó, khối ngoại đã mua vào 2,35 triệu đơn vị, giá trị 62,35 tỷ đồng. Đây là mức giảm 35,61% về lượng và 36,25% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 2,6 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 56,44 tỷ đồng. Đây là mức giảm 72% về lượng và 73,61% về giá trị so với tuần trước.
Giao dịch trên thị trường UPCoM:
  • Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất vào ngày cuối tuần 24/11. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,6 triệu đơn vị, tương ứng với tổng giá trị bán ròng 49,26 tỷ đồng. Đây là mức giảm 39,23% về lượng và 42,33% về giá trị so với tuần trước.
  • Trong đó, khối ngoại đã mua vào 2,84 triệu đơn vị, giá trị đạt 97,17 tỷ đồng. Đây là mức tăng 31,52% về lượng và 37,79% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 4,44 triệu đơn vị, giá trị 146,43 tỷ đồng. Đây là mức giảm 7,33% về lượng và 6,1% về giá trị so với tuần trước.
Tổng kết giao dịch tuần qua:

Trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 50,97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 953,06 tỷ đồng. Đây là mức giảm 6,08% về lượng và 38,44% về giá trị so với tuần trước (từ 13-17/11 bán ròng 1.548,12 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cặp đôi cổ phiếu chứng khoán VND và SSI là những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua. VND được mua ròng 7,78 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 156,09 tỷ đồng. Trong khi đó, SSI được mua ròng hơn 5,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 161,96 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp cổ phiếu SSI được mua ròng mạnh mẽ, với tổng giá trị mua ròng của khối ngoại qua 2 tuần đạt gần 410 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu VPB đã trở thành mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần qua. Khối ngoại đã bán ròng hơn 34,94 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 691 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng tập trung mua cổ phiếu chứng khoán, trong đó cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 293.130 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 4,64 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu CEO là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng đạt 2,18 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 12,39 tỷ đồng. PVS cũng bị bán ròng 1,26 triệu đơn vị.

Nguồn: Báo Đầu Tư

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/11

53.589.470

37.700.020

15.889.450

1.348.280

882.740

465.540

21/11

29.054.680

54.936.670

-25.881.990

833.290

1.415.060

-581.770

22/11

31.681.860

62.925.200

-31.243.340

837.730

1.584.020

-746.290

23/11

39.344.200

55.468.470

-16.124.270

928.410

1.374.230

-445.820

24/11

46.875.080

38.631.630

8.243.450

1.283.050

884.420

398.630

Tổng

200.545.290

249.661.990

-49.116.700

5.230.760

6.140.470

-909.710

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/11

251.560

581.640

-330.080

7.840

9.290

-1.450

21/11

637.270

681.090

-43.820

21.210

14.210

7.000

22/11

323.290

614.060

-290.770

8.890

15.390

-6.500

23/11

929.300

537.520

391.780

20.660

13.560

7.100

24/11

206.810

190.240

16.570

3.750

3.990

-240

Tổng

2.348.230

2.604.550

-256.320

62.350

56.440

5.910

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/11

91.600

367.500

-275.900

3.590

7.600

-4.010

21/11

279.460

623.560

-344.100

9.790

22.010

-12.220

22/11

898.400

1.101.080

-202.680

38.200

49.540

-11.340

23/11

515.150

2.018.200

-1.503.050

22.310

55.420

-33.110

24/11

1.053.700

325.670

728.030

23.280

11.860

11.420

Tổng

2.838.310

4.436.010

-1.597.700

97.170

146.430

-49.260

VNIndex 1,095.61 7.12 0.65%
HNX 226.1 1.56 0.69%
UPCOM 84.99 0.04 0.05%
[question] Khối ngoại đã bán ròng bao nhiêu cổ phiếu trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/11?,Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX?