Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE, tăng cường giải ngân trên HNX và UPCoM trong phiên 29/8

Khối ngoại đã bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE và tăng cường giải ngân trên sàn HNX và UPCoM trong phiên giao dịch ngày 29/8.

Khối ngoại tiếp tục có những biến động đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong phiên giao dịch ngày 29/8, khối ngoại đã bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE, đồng thời tăng cường giải ngân trên sàn HNX và UPCoM.

Trên sàn HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 41,24 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.440,72 tỷ đồng, giảm 8,67% về khối lượng và 2,94% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, khối ngoại đã bán ra 50,3 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 1.636,36 tỷ đồng, tăng 14,32% về khối lượng và 21,35% về giá trị so với phiên trước.

Điều này đã đẩy khối ngoại trở thành nhóm bán ròng với 9,06 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 195,64 tỷ đồng.

Trong phiên này, cổ phiếu KDC là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 78,92 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu HPG là mã dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng, đạt hơn 2,5 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX

Khối ngoại đã mua vào 3,4 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 77,02 tỷ đồng, tăng 163% về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Điều này đã đẩy khối ngoại trở lại nhóm mua ròng với 1,88 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 42,96 tỷ đồng.

Trong phiên này, cổ phiếu SHS là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 2 triệu đơn vị.

Trên thị trường UPCoM

Khối ngoại đã mua vào 876.510 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 23,19 tỷ đồng, tăng 290% về khối lượng và 317,8% về giá trị so với phiên trước.

Điều này đã đẩy khối ngoại trở lại nhóm mua ròng với 482.410 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 4,23 tỷ đồng.

Trong phiên này, cổ phiếu BSR là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 370.600 đơn vị.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cổ phiếu đều được khối ngoại mua ròng. Cổ phiếu SSI trên sàn HOSE và cổ phiếu QNS trên sàn UPCoM đều bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 29/8.

Tổng kết lại, khối ngoại đã bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 29/8. Tuy nhiên, khối ngoại đã tăng cường giải ngân trên sàn HNX và UPCoM. Điều này cho thấy sự chủ động và linh hoạt của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VNIndex 1,204.43 2.71 0.23%
HNX 246.48 1.59 0.65%
UPCOM 92.36 0.64 0.69%
[question] Trong phiên giao dịch ngày 29/8, khối ngoại đã bán ròng hay mua ròng trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX?