Khối ngoại bán ròng gần 720 tỷ đồng, nhưng thị trường hồi phục vẫn được tranh thủ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 720 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 9/10, tập trung vào bán chứng chỉ quỹ FUEVFVND và các cổ phiếu như VIC, POW, FRT. Tuy nhiên, thị trường vẫn tận dụng cơ hội để hồi phục.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự bán ròng mạnh từ phía nhà đầu tư nước ngoài trong phiên giao dịch ngày 9/10. Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại đạt gần 720 tỷ đồng, tập trung vào việc bán chứng chỉ quỹ FUEVFVND và các cổ phiếu như VIC, POW, FRT.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 22,97 triệu đơn vị, tổng giá trị 648,94 tỷ đồng, giảm 39,38% về khối lượng và 28,2% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 6/10). Tuy nhiên, khối ngoại đã bán ra 50,68 triệu đơn vị, giá trị 1.359,86 tỷ đồng, tăng 89,53% về khối lượng và 76,95% về giá trị so với phiên trước. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 27,71 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 710,92 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 11,15 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 135,28 tỷ đồng.

Trong số các cổ phiếu được mua ròng, cổ phiếu NVL là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 14,25 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua ròng dưới 5 tỷ đồng. Trái lại, chứng chỉ quỹ FUEVFVND là chứng chỉ quỹ bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 5,89 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 151,93 tỷ đồng. Các cổ phiếu VIC, POW, FRT cũng đứng trong danh sách các cổ phiếu bị bán ròng mạnh.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX và UPCoM

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 661.000 đơn vị, giá trị đạt 21,58 tỷ đồng, tăng 59,29% về lượng và 48,21% về giá trị so với phiên trước đó. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra 822.920 đơn vị, giá trị đạt 20,01 tỷ đồng, giảm 91,15% về lượng và 78,5% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 161.920 đơn vị, giá trị là mua ròng 1,57 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng tới 8,88 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 78,51 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 123.600 đơn vị, giá trị mua vào đạt 4,89 tỷ đồng, giảm 79,75% về lượng và 60,24% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 510.570 đơn vị, giá trị 12,99 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần về khối lượng và gần 2 lần về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 386.970 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 8,1 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 479.790 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,6 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường hồi phục

Mặc dù khối ngoại đã bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/10, thị trường chứng khoán vẫn tận dụng cơ hội để hồi phục. Các cổ phiếu như ACV, IDC trên sàn HOSE và cổ phiếu MPC trên sàn UPCoM vẫn được khối ngoại mua ròng mạnh. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển của các công ty này.

Trên thực tế, việc khối ngoại mua vào và bán ra không chỉ phản ánh sự chuyển động của thị trường chứng khoán mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tâm lý nhà đầu tư, thông tin kinh tế, chính sách của chính phủ, và tình hình kinh tế toàn cầu. Nhưng trong bối cảnh thị trường đang hồi phục, việc khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh có thể là một tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VNIndex 1,137.36 8.82 0.78%
HNX 233.55 3.1 1.33%
UPCOM 86.89 -0.31 -0.35%
[question] Trong phiên giao dịch ngày 9/10, khối ngoại đã mua vào những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu nào đã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong phiên này?