Khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần 11-15/9: Nhà đầu tư nước ngoài đẩy thị trường giảm

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần 11-15/9, đẩy thị trường chứng khoán giảm điểm. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng ở một số cổ phiếu, nhưng bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG và SHS.

Khối ngoại tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng trên thị trường chứng khoán trong tuần từ ngày 11-15/9, với tổng giá trị bán ròng lên đến hơn 2.100 tỷ đồng. Điều này đã tạo áp lực giảm cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trong 3 phiên và mua ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 88,39 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 2.154,94 tỷ đồng, tăng 163,6% về lượng và 65,66% về giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 9.

Trong khi đó, khối ngoại đã mua vào 269,62 triệu đơn vị, với giá trị đạt 8.799,71 tỷ đồng, tăng 29,11% về lượng và 45,59% về giá trị so với tuần trước. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra hơn 358 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 10.954,65 tỷ đồng, tăng 47,71% về lượng và 49,14% về giá trị so với tuần trước.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong 4 phiên liên tiếp và chỉ bán ròng trong phiên cuối tuần ngày 15/9. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 411.090 đơn vị, trong khi tuần trước họ mua ròng 1,22 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng vẫn đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 77,92% so với tuần trước.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua ròng trong 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,84 triệu đơn vị, tăng gấp hơn 4,5 lần so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 30,31 tỷ đồng, trong khi tuần trước họ bán ròng 18,16 tỷ đồng.

Tổng kết lại, trong tuần từ ngày 11-15/9, khối ngoại đã bán ròng 86,97 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 2.112,83 tỷ đồng, tăng hơn 172% về lượng và 66,75% về giá trị so với tuần trước từ 5-8/9.

Trong các giao dịch tuần qua, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIX, với khối lượng đạt 11,39 triệu đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 223,97 tỷ đồng. Cổ phiếu PDR đứng ở vị trí thứ hai với mua ròng 8,73 triệu đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 214,15 tỷ đồng. Trái lại, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG, với khối lượng 25,29 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 658,21 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS, với khối lượng hơn 0,72 triệu đơn vị và giá trị đạt 26,83 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu SHS lại bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 1,89 triệu đơn vị và giá trị đạt hơn 30 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục có tác động lớn đến diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc bán ròng của khối ngoại trong tuần này đã đẩy thị trường giảm điểm. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm đến một số cổ phiếu, nhưng cũng có xu hướng bán ròng mạnh nhất ở cổ phiếu HPG và SHS.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng diễn biến của khối ngoại không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Các yếu tố khác như tình hình kinh tế, chính sách của chính phủ, và tâm lý nhà đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng của thị trường.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

40.588.910

80.961.860

-40.372.950

1.351.330

2.355.150

-1.003.820

12/9

54.778.090

48.806.090

5.972.000

1.781.770

1.646.480

135.290

13/9

47.805.610

85.819.940

-38.014.330

1.707.590

2.907.950

-1.200.360

14/9

44.164.260

53.883.760

-9.719.500

1.333.660

1.541.870

-208.210

15/9

82.278.400

88.535.590

-6.257.190

2.625.360

2.503.200

122.160

Tổng

269.615.270

358.007.240

-88.391.970

8.799.710

10.954.650

-2.154.940

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

1.300.050

655.410

644.640

34.710

13.630

21.080

12/9

690.560

747.820

-57.260

19.280

15.920

3.360

13/9

578.860

407.280

171.580

18.390

8.420

9.970

14/9

1.573.490

1.085.450

488.040

41.280

27.450

13.830

15/9

911.730

2.569.820

-1.658.090

25.740

62.180

-36.440

Tổng

5.054.690

5.465.780

-411.090

139.400

127.600

11.800

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

707.740

652.920

54.820

24.020

22.950

1.070

12/9

692.160

229.570

462.590

19.550

9.350

10.200

13/9

1.689.550

1.042.260

647.290

40.350

37.460

2.890

14/9

574.450

273.980

300.470

18.990

10.270

8.720

15/9

687.720

314.940

372.780

19.020

11.590

7.430

Tổng

4.351.620

2.513.670

1.837.950

121.930

91.620

30.310

VNIndex 1,227.36 3.55 0.29%
HNX 252.76 0.9 0.36%
UPCOM 93.76 0.11 0.12%
[question] Trong tuần từ ngày 11-15/9, khối ngoại đã mua ròng trên sàn nào?,Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?