Khối ngoại bán ròng hơn 450 tỷ đồng trong phiên hồi phục ngày 24/10

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 24/10, đánh dấu ngắt chuỗi 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng một số cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khối ngoại bán ròng hơn 450 tỷ đồng

Trái với diễn biến mua vào của nhà đầu tư trong nước giúp thị trường đảo chiều hồi phục tích cực, khối ngoại đã quay ra bán ròng hơn 450 tỷ đồng trong phiên 24/10, ngắt nhịp sau 5 phiên mua ròng.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 35,48 triệu đơn vị, tổng giá trị 962,94 tỷ đồng, giảm 29,7% về khối lượng và 47,24% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 23/10). Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 52,1 triệu đơn vị, giá trị 1.421,45 tỷ đồng, giảm 25,13% về khối lượng và 19,61% về giá trị so với phiên trước. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 16,36 triệu đơn vị, giảm 13,08% so với phiên trước; tổng giá trị bán ròng đạt 458,51 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 57,11 tỷ đồng.

Cổ phiếu mua ròng mạnh nhất và bán ròng mạnh nhất

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KBC với khối lượng đạt 0,92 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 28,58 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT được mua ròng 0,3 triệu đơn vị, giá trị đạt 27,62 tỷ đồng. Mặt khác, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với khối lượng 3,19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 135,19 tỷ đồng. Tiếp theo là VHM được mua ròng 1,43 triệu đơn vị, giá trị đạt 63,67 tỷ đồng và HPG được mua ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị đạt 35,72 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,23 triệu đơn vị, giá trị đạt 41,63 tỷ đồng, tăng 31% về lượng và 11,13% về giá trị so với phiên trước đó. Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 2,18 triệu đơn vị, giá trị đạt 36,57 tỷ đồng, giảm 1,43% về lượng và tăng 5,51% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 0,95 triệu đơn vị, giảm 25,34% so với phiên trước; giá trị mua ròng đạt 5,06 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng đạt 0,57 tỷ đồng.

Cổ phiếu mua ròng mạnh nhất và bán ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 276.800 đơn vị, giá trị mua vào đạt 8,62 tỷ đồng, giảm 7,2% về lượng và 41,48% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 429.800 đơn vị, giá trị đạt 10,13 tỷ đồng, tăng 107,23% về lượng và 171,58% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 153.000 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,51 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 90.900 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11 tỷ đồng. Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MPC với khối lượng đạt 102.600 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1,84 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 16.6000 đơn vị, giá trị đạt 1,28 tỷ đồng. Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất là cổ phiếu BSR với khối lượng 198.300 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,96 tỷ đồng. Tiếp đó, QTP bị bán ròng 150.000 đơn vị, giá trị 2,1 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 17,46 triệu đơn vị, giảm 14,07% so với phiên hôm qua ngày 23/10; tổng giá trị bán ròng tương ứng 454,96 đạt tỷ đồng, trong khi phiên giao dịch trước đó mua ròng 67,54 tỷ đồng.

VNIndex 1,105.9 12.37 1.12%
HNX 228.89 2.64 1.15%
UPCOM 85.54 0.3 0.35%
[question] Trong phiên giao dịch ngày 24/10, khối ngoại đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên sàn HNX, cổ phiếu nào đã bị bán ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 24/10?