Khối ngoại chú trọng mua cổ phiếu ngân hàng, mua ròng hơn 50 tỷ đồng trong phiên 11/10

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung mua cổ phiếu ngân hàng, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 11/10.

Khối ngoại tiếp tục có sự xuất hiện tích cực trên sàn giao dịch HOSE, khi mua vào 32,76 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 930,44 tỷ đồng, tăng 8,8% về khối lượng và 7,57% về giá trị so với phiên trước (ngày 10/10).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 30,94 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 907,82 tỷ đồng, giảm 15,06% về khối lượng và 20,96% về giá trị so với phiên trước.

Tuy nhiên, tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng với 1,82 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 22,62 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch ngày hôm qua, khối ngoại đã bán ròng 6,31 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 283,57 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã tập trung mua ròng cổ phiếu ngành tài chính. Đáng chú ý, cổ phiếu SSI được mua ròng mạnh nhất với gần 0,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 31,43 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu VCB được mua ròng với 26,55 tỷ đồng (0,31 triệu đơn vị) và cổ phiếu STB được mua ròng với 23,08 tỷ đồng (0,73 triệu đơn vị).

Trái với xu hướng mua ròng, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị đạt 46,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 0,98 triệu đơn vị. Tiếp theo là cặp đôi ngân hàng, gồm BID bị bán ròng với 32,94 tỷ đồng (0,79 triệu đơn vị) và VPB bị bán ròng với 29,68 tỷ đồng (1,37 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,23 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 44,9 tỷ đồng, giảm 25,1% về khối lượng và 20,99% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, khối ngoại đã bán ra 225.330 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 4,98 tỷ đồng, giảm 32,89% về khối lượng và 26,66% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng với 1,01 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 39,92 tỷ đồng, giảm 23,11% về khối lượng và 20,22% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu IDC tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 705.200 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 34,22 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là PVS đạt 4,84 tỷ đồng, TNG đạt 1,51 tỷ đồng, DDG đạt hơn 1 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 92.900 đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1,81 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu PVI bị bán ròng 33.500 đơn vị, tổng giá trị đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 208.030 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua vào đạt 8,76 tỷ đồng, tăng 70,45% về khối lượng và 102,78% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 582.150 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 18,76 tỷ đồng, đạt xấp xỉ về khối lượng và tăng nhẹ gần 2% về giá trị so với phiên trước. Tổng kết phiên giao dịch này, khối ngoại đã bán ròng 374.120 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 10 tỷ đồng, giảm 19,7% về khối lượng và 28,98% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu QNS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 128.700 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 6,39 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu VEA vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 7,29 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 195.100 đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu MPC dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng với 242.100 đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 4,6 tỷ đồng.

Tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng với 2,46 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 52,54 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch ngày hôm qua (10/10), khối ngoại đã bán ròng 5,47 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 247,61

VNIndex 1,150.81 7.12 0.62%
HNX 237.0 2.83 1.2%
UPCOM 87.72 0.27 0.31%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 11/10?,Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HNX và bán ròng cổ phiếu nào trên thị trường UPCoM trong phiên giao dịch ngày 11/10?