Khối ngoại giao dịch sôi động trong phiên cơ cấu ETF ngày 15/9, quay trở lại mua ròng gần 100 tỷ đồng

Nhà đầu tư ngoại đã có một phiên giao dịch sôi động trong ngày cơ cấu ETF và đã quay trở lại mua ròng gần 100 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu bất động sản và chứng khoán.

Trong phiên giao dịch cơ cấu ETF ngày 15/9 trên sàn HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 82,28 triệu đơn vị, tổng giá trị 2.625,36 tỷ đồng, tăng 86,3% về khối lượng và 96,85% về giá trị so với phiên hôm trước (ngày 14/9).

Trái ngược với việc mua vào, khối ngoại đã bán ra 88,54 triệu đơn vị, giá trị 2.503,2 tỷ đồng, tăng 64,3% về khối lượng và 62,35% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,26 triệu đơn vị, giảm 35,62% so với phiên trước, với tổng giá trị mua ròng là 122,16 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó đã bán ròng 162,04 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VHM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 223,38 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 4,46 triệu đơn vị. Ngoài ra, cổ phiếu bất động sản khác như PDR cũng được mua ròng mạnh với hơn 123,61 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng hơn 4,8 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu chứng khoán VIX dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 8,19 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 159,08 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị đạt 144,09 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng đạt 5,18 triệu đơn vị. Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi ngân hàng gồm SHB bị bán ròng 107,19 tỷ đồng (8,7 triệu đơn vị) và STB bị bán ròng 83,39 tỷ đồng (2,55 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX

Khối ngoại đã mua vào 911.730 đơn vị, giá trị đạt 25,74 tỷ đồng, giảm 42,06% về lượng và 37,65% về giá trị so với phiên trước.

Trái ngược với việc mua vào, khối ngoại đã bán ra 2,57 triệu đơn vị, giá trị đạt 62,18 tỷ đồng, tăng 136,75% về lượng và 126,52% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng 1,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 36,44 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó đã mua ròng 488.040 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 13,83 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu PVS tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 231.400 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 9,12 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại đều chưa tới 1 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,44 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 28,34 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC bị bán ròng 223.300 đơn vị, và giá trị đạt 10,56 tỷ đồng; HUT bị bán ròng 168.400 đơn vị, và giá trị 4,27 tỷ đồng; NVB và PVI cùng bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM

Khối ngoại đã mua vào 687.720 đơn vị, và giá trị đạt 19,02 tỷ đồng, tăng 19,72% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 314.940 đơn vị, và giá trị 11,59 tỷ đồng, tăng 14,95% về khối lượng và 12,85% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 372.780 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 7,43 tỷ đồng, tăng 24% về lượng nhưng giảm 14,79% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu LTG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 197.100 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 7,5 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS được mua ròng 3,26 tỷ đồng và MPC được mua ròng 1,22 tỷ đồng.

Trái ngược với việc mua vào, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 176.800 đơn vị, và giá trị đạt 6,68 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,55 triệu đơn vị, giảm 15,45% so với phiên giao dịch hôm trước ngày 14/9. Tổng giá trị khối ngoại đã mua ròng 93,15 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó đã bán ròng 185,66 tỷ đồng.

VNIndex 1,227.36 3.55 0.29%
HNX 252.76 0.9 0.36%
UPCOM 93.76 0.11 0.12%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường UPCoM là bao nhiêu?