Khối ngoại mua ròng 366 tỷ đồng trong phiên cuối tháng, thị trường chưa ngừng rơi

Khối ngoại mua ròng 366 tỷ đồng trong phiên cuối tháng, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm. Cổ phiếu HPG được gom mạnh nhất trong giao dịch tích cực của khối ngoại.

Khối ngoại đã mua ròng 366 tỷ đồng trong phiên cuối tháng, tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giảm sụt.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 73,14 triệu đơn vị trên sàn giao dịch HOSE, với tổng giá trị lên đến 1.920,39 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp đôi cả về khối lượng và giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra 57,22 triệu đơn vị, với giá trị đạt 1.630,04 tỷ đồng, tăng 50,54% về khối lượng và 56,58% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15,93 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 290,35 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, họ đã bán ròng 1,76 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 105,76 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu HPG đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua vào đạt 4,08 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 94,36 tỷ đồng.

Cổ phiếu PVD cũng được mua ròng 2,2 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 51,54 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu DCM được mua ròng 1,9 triệu đơn vị, với giá trị đạt 50,68 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM, với khối lượng bán ròng đạt 6,62 triệu đơn vị và giá trị bán ròng tương ứng đạt 257,88 tỷ đồng.

Cổ phiếu MWG cũng bị bán ròng 2,05 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 78,43 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 4,04 triệu đơn vị, với giá trị đạt 100,47 tỷ đồng, tăng 135,87% về khối lượng và 173,7% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, họ đã bán ra 2,3 triệu đơn vị, với giá trị đạt 34,26 tỷ đồng, tăng 58,7% về khối lượng và 40,24% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,74 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 66,21 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5,6 lần về khối lượng và 4,4 lần về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu PVS đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua vào đạt 1,23 triệu đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 41,02 tỷ đồng.

Cổ phiếu IDC cũng được mua ròng 485.790 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 20,63 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã mua ròng mạnh khác là TNG đạt 6,16 tỷ đồng, MBS đạt 3,6 tỷ đồng, PVI và CEO cùng đạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu SHS lại bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 974.360 đơn vị và giá trị bán ròng đạt hơn 13 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 430.850 đơn vị, với giá trị mua vào đạt 14,11 tỷ đồng, tăng 14,39% về khối lượng nhưng giảm 19,37% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 164.910 đơn vị, với giá trị đạt 4,58 tỷ đồng, giảm 16,5% về khối lượng và 51,79% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, phiên này khối ngoại đã mua ròng 265.940 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 9,53 tỷ đồng, tăng 48,43% về khối lượng và 19,13% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu VTP đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua vào đạt 210.900 đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 8,82 tỷ đồng.

Tiếp theo là cổ phiếu MPC được mua ròng 1,78 tỷ đồng và MCH được mua ròng 1,22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối này lại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG, với khối lượng bán ròng đạt 103.910 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 2,47 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 31/10, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 17,94 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 366,09 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch hôm qua ngày 30/10, họ đã bán ròng 2,21 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 67,97 tỷ đồng. Tổng cộng trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng hơn 148 triệu đơn vị, tương ứng

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,028.19 -14.21 -1.38%
HNX 206.17 -5.17 -2.51%
UPCOM 80.93 -1.35 -1.66%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng bao nhiêu đơn vị trên sàn giao dịch HOSE trong phiên cuối tháng 10?,Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong tháng 10 là bao nhiêu tỷ đồng?