Khối ngoại mua ròng 615 tỷ đồng tuần qua, SHS chiếm 50%

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 615 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán tuần qua, trong đó cổ phiếu SHS chiếm gần 50% tổng giá trị mua ròng.

Khối ngoại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua, với tổng giá trị mua ròng đạt 615 tỷ đồng.

Trong số đó, cổ phiếu SHS đã chiếm gần 50% tổng giá trị mua ròng.

Giao dịch trên sàn HOSE

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trong 2 phiên và bán ròng trong 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 26,63 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 197,47 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối ngoại đã bán ròng 94,14 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 1.401,86 tỷ đồng.

Giao dịch trên sàn HNX

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong 4 phiên và bán ròng trong 1 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 25,03 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 419,3 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối ngoại đã bán ròng 2,19 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 91,2 tỷ đồng.

Giao dịch trên sàn UPCoM

Trên sàn UPCoM, khối ngoại đã bán ròng trong 3 phiên và mua ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 292.660 đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 68,55 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối ngoại đã mua ròng 1,87 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 61,96 tỷ đồng.

Tổng kết giao dịch tuần qua

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 51,36 triệu đơn vị trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị mua ròng đạt 614,9 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối ngoại đã bán ròng 96,38 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 1.309,69 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPG và PDR được mua ròng mạnh nhất tuần qua. Cụ thể, cổ phiếu HPG đã được mua ròng 12,35 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 197,16 tỷ đồng. Cổ phiếu PDR cũng được mua ròng 5,69 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 75,65 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MWG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng xấp xỉ 13,9 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 264,53 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 20,02 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 282,26 tỷ đồng. Cổ phiếu PVS và IDC cũng được mua ròng, với giá trị mua ròng lần lượt đạt 70,33 tỷ đồng và 51,93 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu PVI lại bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng 415.500 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 18,75 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã có sự thay đổi trong giao dịch chứng khoán tuần qua, với việc mua ròng 615 tỷ đồng. Cổ phiếu SHS đã chiếm gần 50% tổng giá trị mua ròng, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu này.

Nguồn: Báo Đầu Tư

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

36.252.390

38.007.870

-1.755.480

935.250

1.041.010

-105.760

31/10

73.142.010

57.216.220

15.925.790

1.920.390

1.630.040

290.350

1/11

67.066.930

60.299.290

6.767.640

1.779.380

1.888.120

-108.740

2/11

51.436.220

52.965.530

-1.529.310

1.334.520

1.480.380

-145.860

3/11

66.339.650

59.122.270

7.217.380

1.781.130

1.513.650

267.480

Tổng

294.237.200

267.611.180

26.626.020

7.750.670

7.553.200

197.470

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

1.711.070

1.449.260

261.810

36.710

24.430

12.280

31/10

4.035.860

2.300.000

1.735.860

100.470

34.260

66.210

1/11

15.399.800

1.321.050

14.078.750

221.850

19.860

201.990

2/11

11.257.750

1.546.370

9.711.380

199.220

28.770

170.450

3/11

3.082.400

3.843.990

-761.590

76.930

108.560

-31.630

Tổng

35.486.880

10.460.670

25.026.210

635.180

215.880

419.300

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

376.660

197.490

179.170

17.500

9.500

8.000

31/10

430.850

164.910

265.940

14.110

4.580

9.530

1/11

415.330

686.790

-271.460

13.880

20.620

-6.740

2/11

353.640

720.200

-366.560

8.770

20.240

-11.470

3/11

666.820

766.570

-99.750

12.420

13.610

-1.190

Tổng

2.243.300

2.535.960

-292.660

66.680

68.550

-1.870

VNIndex 1,076.78 1.31 0.12%
HNX 217.75 -0.22 -0.1%
UPCOM 84.16 0.19 0.23%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM trong tuần qua?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong tuần qua?