Khối ngoại mua ròng cổ phiếu HPG với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần từ 25-29/9

Khối ngoại trở lại gom cổ phiếu HPG và mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 9, trong khi nhà đầu tư trong nước có diễn biến bán mạnh.

Khối ngoại mua ròng cổ phiếu Hòa Phát (HPG) với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần từ ngày 25-29/9, theo số liệu thống kê trên sàn HOSE.

Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước có diễn biến bán mạnh, gây nhiều biến động trên thị trường.

Mua ròng cổ phiếu HPG của khối ngoại đã diễn ra trong 3 phiên giao dịch, trong khi bán ròng chỉ xảy ra trong 2 phiên cuối tuần.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 8,74 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với giá trị mua ròng đạt 627,78 tỷ đồng. Đây là mức tăng mạnh so với tuần trước, khi khối ngoại bán ròng 61,22 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với giá trị bán ròng đạt 1.614,49 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã mua ròng cổ phiếu HPG trong tuần từ ngày 25-29/9.

Mua ròng đã diễn ra trong 5 phiên liên tiếp, với tổng cộng hơn 11,61 triệu đơn vị cổ phiếu HPG được mua vào, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 293,75 tỷ đồng. Trong khi đó, tuần trước đó, khối ngoại bán ròng 1,43 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với tổng giá trị bán ròng đạt 5,39 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại cũng đã trở lại mua ròng cổ phiếu HPG.

Mua ròng đã diễn ra trong 4 phiên giao dịch, chỉ có 1 phiên cuối tuần ngày 29/9 khối ngoại bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,68 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với giá trị mua ròng đạt 159 tỷ đồng. Đây là sự đảo ngược so với tuần trước, khi khối ngoại bán ròng 2,12 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với giá trị bán ròng đạt 44,67 tỷ đồng.

Tổng cộng, trong tuần từ ngày 25-29/9, khối ngoại đã mua ròng 28,03 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.080,53 tỷ đồng.

Đây là sự đảo ngược so với tuần trước, khi khối ngoại bán ròng 64,78 triệu đơn vị cổ phiếu HPG, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.664,55 tỷ đồng.

Trong tuần qua, cổ phiếu HPG đã trở thành mục tiêu mua ròng mạnh nhất của khối ngoại, với giá trị mua ròng đạt 332,64 tỷ đồng, tương đương với 7,62 triệu đơn vị cổ phiếu.

Đây là sự thay đổi so với những tuần trước đó, khi khối ngoại bán ròng cổ phiếu HPG với giá trị lên tới hơn 1.170 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại tập trung vào việc bán mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Các cổ phiếu như STB, VND, CTG, VCI đã bị bán ròng với số lượng và giá trị đáng kể.

Trên sàn HNX, khối ngoại đã có tuần mua ròng đột biến cổ phiếu HUT, đặc biệt là trong phiên cuối tuần ngày 29/9.

Họ đã mua ròng gần 5 triệu cổ phiếu HUT trong đợt khớp lệnh ATC, gây tăng giá cổ phiếu này lên hơn 1,5 lần. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng hơn 8,34 triệu cổ phiếu HUT, với tổng giá trị mua ròng đạt 194,38 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 502.200 đơn vị, giá trị đạt 6,32 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

58.159.110

41.904.720

16.254.390

1.966.960

1.266.710

700.250

26/9

81.289.990

61.918.320

19.371.670

2.181.240

1.531.880

649.360

27/9

55.954.220

43.127.090

12.827.130

1.512.110

1.198.030

314.080

28/9

45.977.570

62.843.180

-16.865.610

1.119.390

1.618.270

-498.880

29/9

31.079.800

53.924.760

-22.844.960

1.036.050

1.573.080

-537.030

Tổng

272.460.690

263.718.070

8.742.620

7.815.750

7.187.970

627.780

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

1.256.080

592.750

663.330

31.710

14.960

16.750

26/9

2.559.250

1.111.460

1.447.790

51.220

23.810

27.410

27/9

1.798.100

935.660

862.440

40.560

20.250

20.310

28/9

4.124.700

1.290.060

2.834.640

131.120

32.480

98.640

29/9

6.465.080

661.390

5.803.690

145.230

14.590

130.640

Tổng

16.203.210

4.591.320

11.611.890

399.840

106.090

293.750

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

4.458.020

260.440

4.197.580

98.190

8.700

89.490

26/9

1.145.880

231.660

914.220

25.340

9.680

15.660

27/9

2.582.110

138.900

2.443.210

54.920

3.910

51.010

28/9

339.000

257.200

81.800

13.180

7.620

5.560

29/9

385.490

346.200

39.290

10.390

13.110

-2.720

Tổng

8.910.500

1.234.400

7.676.100

202.020

43.020

159.000

VNIndex 1,154.15 1.72 0.15%
HNX 236.35 1.85 0.78%
UPCOM 88.78 0.39 0.44%
[question] Trong tuần từ 25-29/9, khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX?