Khối ngoại mua ròng gần 200 tỷ đồng với VNM và VHM, tăng trưởng tích cực ngày 24/8

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục tham gia cuộc đua mua trong phiên giao dịch ngày 24/8, tập trung vào cặp đôi cổ phiếu VNM và VHM, và đã ghi nhận mức mua ròng gần 200 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 24/8.

Nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia cuộc đua mua, tập trung vào cặp đôi cổ phiếu VNM và VHM, và ghi nhận mức mua ròng gần 200 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 38,63 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.359,56 tỷ đồng. Mặc dù khối lượng mua giảm 21,6% và giá trị mua giảm 23,94% so với phiên trước, nhưng vẫn đạt mức mua ròng tích cực.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 34,58 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.126,76 tỷ đồng. Số lượng bán giảm 54,96% và giá trị bán giảm 51,98% so với phiên trước.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 4,05 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 232,8 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, khối ngoại đã bán ròng 27,5 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 558,92 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM, với giá trị mua ròng đạt 127,72 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 1,72 triệu đơn vị. Đứng ở vị trí tiếp theo là VHM và STB, cùng được mua ròng hơn 62 tỷ đồng, với khối lượng mua ròng lần lượt đạt 1,14 triệu đơn vị và 1,98 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu MWG lại bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 66,11 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng hơn 1,31 triệu đơn vị. Trong khi đó, cổ phiếu VPB dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 3,13 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng tương ứng đạt 3,13 triệu đơn vị.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,03 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 25,47 tỷ đồng. Số lượng mua tăng 5,35%, nhưng giá trị mua giảm 10,44% so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 2,46 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 46,59 tỷ đồng. Số lượng bán tăng 172,55% và giá trị bán gấp đôi so với phiên trước.

Với kết quả trên, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 1,43 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 21,12 tỷ đồng. Trong khi phiên trước đó, họ đã mua ròng 74.450 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 5,23 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với giá trị mua ròng đạt 7,93 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 175.200 đơn vị. Các mã cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp theo là CEO, đạt 5,02 tỷ đồng, TIG và BVS cùng đạt 2,7 tỷ đồng, PVS đạt 2,11 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 1,42 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 23,42 tỷ đồng. Tiếp theo là TNG bị bán ròng 8,24 tỷ đồng, DTD bị bán ròng 5,79 tỷ đồng, VCS bị bán ròng 2,52 tỷ đồng, NVB bị bán ròng 1,46 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 514.300 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 18,64 tỷ đồng. Số lượng mua giảm 36,15% và giá trị mua giảm 28,34% so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 677.810 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 33,27 tỷ đồng. Số lượng bán tăng 61,73% và giá trị bán tăng 109,64% so với phiên trước.

Do đó, phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã quay ra bán ròng 163.510 đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 14,63 tỷ đồng. Trong khi phiên trước đó, họ đã mua ròng 386.400 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 10,14 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 161.800 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 2,96 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là VTP, được mua ròng 63.900 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 2,51 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu QNS bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 251.200 đơn v

VNIndex 1,189.39 16.83 1.42%
HNX 243.23 5.15 2.12%
UPCOM 90.85 1.46 1.61%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên sàn HNX, cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất?