Khối ngoại quay trở lại mua ròng 165 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 2/10

Nhà đầu tư ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 165 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 2/10, tập trung vào cổ phiếu SSI và DXG.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 2/10 trên sàn giao dịch HOSE và HNX, sau một thời gian bán ròng.

Tuy thanh khoản thị trường giảm mạnh, nhưng nhà đầu tư ngoại đã mua vào hơn 165 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu SSI và DXG.

Khối ngoại mua vào 26,39 triệu đơn vị trên sàn HOSE, tổng giá trị 779,34 tỷ đồng, giảm 15,1% về khối lượng và 24,78% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, khối ngoại bán ra 21,63 triệu đơn vị, giá trị 602,96 tỷ đồng, giảm gần 60% về khối lượng và 61,67% về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 4,75 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 176,38 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 22,84 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 537,03 tỷ đồng.

Trong số các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE là SSI và DXG.

Khối lượng mua ròng của SSI và DXG đạt hơn 2,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng 83,86 tỷ đồng và 49,78 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VPB là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,56 triệu đơn vị, giá trị đạt 33,72 tỷ đồng.

VIC cũng bị bán ròng gần nửa triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 22,76 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 807.660 đơn vị, giá trị đạt 17,03 tỷ đồng, giảm 87,5% về lượng và 88,27% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại bán ra 1,48 triệu đơn vị, giá trị đạt 21,59 tỷ đồng, tăng 123,35% về lượng và 47,98% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 669.580 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 4,56 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 5,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 130,64 tỷ đồng.

Cổ phiếu SHS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX, với khối lượng đạt 409.230 đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng 7,14 tỷ đồng.

Trong khi đó, IDC cũng được mua ròng 94.020 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 4,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 4,65 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 121.080 đơn vị.

CEO cũng bị bán ròng 3,94 tỷ đồng (181.000 đơn vị).

Đứng đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng là SVN, đạt 650.000 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2,54 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 89.850 đơn vị, giá trị đạt 2,37 tỷ đồng, giảm 76,69% về lượng và 77,2% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 296.690 đơn vị, giá trị đạt 8,44 tỷ đồng, giảm 14,3% về khối lượng và 35,62% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 206.840 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 39.290 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 6,07 tỷ đồng, tăng hơn 123% so với phiên trước.

Cổ phiếu GHC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 0,33 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 12.800 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu VTP bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 2,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 45.670 đơn vị.

MPC cũng bị bán ròng gần 2 tỷ đồng (101.600 đơn vị).

Nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 3,87 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 165,75 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 2/10.

Trong khi phiên trước đó ngày 29/9, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 17 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 409,11 tỷ đồng.

VNIndex 1,155.25 1.1 0.1%
HNX 236.72 0.37 0.16%
UPCOM 88.69 -0.09 -0.11%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HOSE?,Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua ròng hay bán ròng?