Khối ngoại tiếp tục bán ròng 220 tỷ đồng trong phiên bùng nổ ngày 8/11

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 220 tỷ đồng trong phiên giao dịch sôi động ngày 8/11, với áp lực xả mạnh cổ phiếu MWG.

Khối ngoại giao dịch sôi động và tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 8/11, theo như số liệu mới nhất từ sàn giao dịch.

Mặc dù thanh khoản thị trường tăng vọt, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn áp lực bán mạnh đối với cổ phiếu MWG, khiến tổng giá trị bán ròng đạt hơn 220 tỷ đồng.

Mua vào và bán ra trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 72,92 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.435,08 tỷ đồng, tăng 85,79% về khối lượng và 47,28% về giá trị so với phiên trước (ngày 7/11).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 70,28 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.700,9 tỷ đồng, tăng 31,89% về khối lượng và 37,25% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,64 triệu đơn vị cổ phiếu, trong khi phiên trước đó bán ròng 14,04 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 265,82 tỷ đồng, tuy chỉ tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HDB với khối lượng đạt 2,03 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 37,24 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPG đứng ở vị trí thứ hai với khối lượng mua ròng đạt 1,35 triệu đơn vị, tương đương giá trị mua ròng 35,54 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu MWG vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 6,19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 235,39 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 8,19 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 164,28 tỷ đồng, tăng 25,43% về khối lượng và 41,49% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 5,83 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 104,32 tỷ đồng, tăng 72,61% về khối lượng và 76,54% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,36 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 59,96 tỷ đồng, giảm 25,17% về khối lượng nhưng tăng 5,16% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại tập trung mua ròng cổ phiếu IDC và SHS.

Cụ thể, cổ phiếu IDC đã được mua ròng 35,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 763.300 đơn vị, trong khi cổ phiếu SHS được mua ròng hơn 31 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,85 triệu đơn vị. Trong khi đó, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 339.170 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 4,67 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu PVS bị bán ròng 4,03 tỷ đồng và cổ phiếu TNG bị bán ròng 2,25 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 207.910 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua vào đạt 6,42 tỷ đồng, giảm 71,25% về khối lượng và 68,87% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 600.800 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 21,75 tỷ đồng, giảm 11% về khối lượng nhưng tăng 111,37% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 392.890 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 15,33 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 47.610 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 10,33 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MPC với khối lượng 105.500 đơn vị, tương đương giá trị mua ròng 1,83 tỷ đồng.

Ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 198.400 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 7,63 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là QNS đạt 6,2 tỷ đồng, ACV đạt 1,7 tỷ đồng, QTP đạt 1,39 tỷ đồng...

Tổng kết lại, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4,61 triệu đơn vị cổ phiếu, trong khi phiên giao dịch hôm qua (ngày 7/11) bán ròng 10,84 triệu đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị vẫn là bán ròng 221,19 tỷ đồng, tăng 11,94% so với phiên trước đó bán ròng 197,6 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,113.43 33.14 2.98%
HNX 227.03 8.74 3.85%
UPCOM 86.17 1.56 1.81%
[question] Trong phiên giao dịch ngày 8/11, khối ngoại đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn UPCoM?