Khối ngoại tiếp tục bán ròng, cổ phiếu VPB và VHM bị ảnh hưởng nặng nề

Trong khi dòng tiền trong nước đang cố gắng duy trì sự tăng trưởng, khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt là ảnh hưởng đến cổ phiếu VPB và VHM.

Khối ngoại tiếp tục thực hiện hoạt động bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gây ảnh hưởng đáng kể đến một số cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 10/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 250 tỷ đồng.

Bán ròng trên sàn giao dịch HOSE

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 30,11 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 864,99 tỷ đồng, tăng 31,08% về khối lượng và 33,29% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra 36,42 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 1.148,56 tỷ đồng, giảm 28,13% về khối lượng và 15,54% về giá trị so với phiên trước. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,31 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 283,57 tỷ đồng, giảm 77,22% về lượng và 60,11% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu VPB và VHM bị ảnh hưởng nặng nề

Trong số các cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề, cổ phiếu VPB đã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 3,86 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 82,8 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu VHM bị bán ròng 66,87 tỷ đồng (1,41 triệu đơn vị) và FRT bị bán ròng 39,35 tỷ đồng (0,41 triệu đơn vị).

Mua ròng trên sàn giao dịch HNX

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,65 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 56,83 tỷ đồng, tăng 149,38% về khối lượng và 163,35% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra 335.750 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 6,79 tỷ đồng, giảm 59,2% về khối lượng và 66,07% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 1,31 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng đạt 50,04 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 161.920 đơn vị, giá trị chỉ mua ròng 1,57 tỷ đồng.

Cổ phiếu IDC và PVS được mua ròng mạnh nhất

Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HNX, cổ phiếu IDC vẫn giữ vị trí đầu bảng với khối lượng đạt 740.100 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 35,87 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 tiếp tục là cổ phiếu PVS được mua ròng 300.100 đơn vị, giá trị đạt 11,47 tỷ đồng. Ngoài ra, BVS và TIG cũng được mua ròng hơn 3 tỷ đồng.

Cổ phiếu TNG và CEO bị bán ròng mạnh nhất

Trong khi đó, cổ phiếu TNG vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 131.200 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 2,75 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu CEO bị bán ròng 50.900 đơn vị, giá trị đạt hơn 1 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán trên thị trường UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 122.050 đơn vị, giá trị mua vào đạt 4,32 tỷ đồng, giảm 1,25% về khối lượng và 11,66% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 587.940 đơn vị, giá trị 18,4 tỷ đồng, tăng 15,15% về khối lượng và 41,65% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 465.890 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 14,08 tỷ đồng, tăng 20,39% về khối lượng và 73,83% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu PAT và VEA bị ảnh hưởng nặng nề

Trong số các cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề trên thị trường UPCoM, cổ phiếu PAT đã được mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt hơn 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 11.500 đơn vị. Ngược lại, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 184.200 đơn vị, giá trị đạt 6,92 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu ABI bị bán ròng 4,29 tỷ đồng và MPC bị bán ròng 3,38 tỷ đồng.

Trong tổng thể, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,47 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 247,61 tỷ đồng, giảm 80,64% về lượng và giảm 65,5% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 9/10 (khi bán ròng 717,45 tỷ đồng).
VNIndex 1,143.69 6.33 0.55%
HNX 234.17 0.61 0.26%
UPCOM 87.45 0.56 0.64%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng bao nhiêu đơn vị trên sàn HOSE và HNX trong phiên giao dịch ngày 10/10?,Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất bởi nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường UPCoM?
2 Lượt thích