Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, hơn 645 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 12/10

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 645 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 12/10, trong khi dòng tiền trong nước tham gia khá yếu và chỉ số chung diễn biến rung lắc.

Khối ngoại bán ròng mạnh

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 30,53 triệu đơn vị, tổng giá trị 777,16 tỷ đồng, giảm 6,8% về khối lượng và 16,47% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 11/10). Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 50,65 triệu đơn vị, giá trị 1.434,81 tỷ đồng, tăng 63,72% về khối lượng và 58,05% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 20,12 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 657,65 tỷ đồng. Trong phiên trước đó, khối ngoại mua ròng 1,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 22,62 tỷ đồng.

Cổ phiếu được mua ròng và bán ròng mạnh nhất

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu VCI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 34,55 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng gần 0,82 triệu đơn vị. Tiếp theo là DGW được mua ròng 30,78 tỷ đồng (0,5 triệu đơn vị) và HHV được mua ròng 29,27 tỷ đồng (1,67 triệu đơn vị). Các mã còn lại chỉ được mua ròng dưới 10 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu MWG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 4,87 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 237,56 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu HPG bị bán ròng gần 4,35 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 112,8 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,09 triệu đơn vị, giá trị đạt 39,34 tỷ đồng, giảm hơn 12% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 413.340 đơn vị, giá trị đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 83,44% về lượng và 128,92% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 672.660 đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng 27,94 tỷ đồng, giảm 33,35% về lượng và 30% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu IDC vẫn là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 480.700 đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng 24,27 tỷ đồng. Các mã BVS, PVS, TIG cũng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu MBS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 68.400 đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 1,6 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 253.780 đơn vị, giá trị mua vào đạt 10,71 tỷ đồng, tăng 22% cả về lượng và giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 748.640 đơn vị, giá trị đạt 26,36 tỷ đồng, tăng 28,6% về khối lượng và 40,51% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 494.860 đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 15,65 tỷ đồng, tăng 32,27% về lượng và 56,5% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu QNS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 65.100 đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng 3,25 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu VEA vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt hơn 10 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 267.100 đơn vị. Tiếp theo là MPC bị bán ròng 4,26 tỷ đồng (227.000 đơn vị) và ACV bị bán ròng 3,74 tỷ đồng (50.500 đơn vị). Các mã còn lại đều bị bán ròng chưa tới 1 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày hôm nay

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 19,94 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 645,36 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch hôm qua ngày 11/10, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2,46 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 52,54 tỷ đồng.

VNIndex 1,151.61 0.8 0.07%
HNX 238.44 1.44 0.6%
UPCOM 88.08 0.35 0.4%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mã nào trên sàn giao dịch HOSE?,Cổ phiếu nào bị bán ròng nhiều nhất trên sàn HNX?