Khối ngoại tiếp tục gom mạnh IDC và bán ròng hơn 1.815 tỷ đồng

Khối ngoại tiếp tục mua ròng cổ phiếu IDC và bán ròng với giá trị lên tới 1.815 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với tuần trước.

Khối ngoại đã tiếp tục có những hoạt động mua ròng và bán ròng trên thị trường chứng khoán tuần qua.

Theo số liệu thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 1 phiên duy nhất vào ngày 11/10 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 65,8 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 1.911,68 tỷ đồng, tăng gấp 7,6 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch trên sàn HOSE:

Trong tuần từ ngày 9-13/10, khối ngoại đã mua vào 144,88 triệu đơn vị, với giá trị đạt 4.037,09 tỷ đồng, giảm 14,9% về lượng và 13,12% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 210,68 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 5.948,77 tỷ đồng, tăng hơn 18% cả về lượng và giá trị so với tuần trước. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu STB với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 63,07 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu MWG là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị, đạt 361,44 tỷ đồng, tương đương khối lượng 7,4 triệu đơn vị.

Giao dịch trên sàn HNX:

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 3,42 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng tương ứng đạt 153,1 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó, khối ngoại đã bán ròng 9,53 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 86,74 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,69 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 102,61 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu TNG là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 370.640 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 7,58 tỷ đồng.

Giao dịch trên sàn UPCoM:

Trái lại, trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,96 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó, khối ngoại đã mua ròng 5,55 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 105,79 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 883.770 đơn vị, với giá trị đạt 34,27 tỷ đồng, giảm 88% về lượng và 79,1% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 2,84 triệu đơn vị, với giá trị đạt 91,26 tỷ đồng, tăng 53,12% về lượng và 56,8% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết:

Tổng cộng, trong tuần từ ngày 9-13/10, khối ngoại đã bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.815,57 tỷ đồng, tăng hơn 5,5 lần về lượng và gần 5 lần về giá trị so với tuần trước (từ 2-6/10, khối ngoại đã bán ròng 370,66 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua, khối ngoại tiếp tục gom mạnh cổ phiếu IDC với khối lượng 2,69 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 102,61 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu MWG là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị, đạt 361,44 tỷ đồng, tương đương khối lượng 7,4 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu IDC, trong khi cổ phiếu TNG là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh nhất.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

22.972.290

50.682.030

-27.709.740

648.940

1.359.860

-710.920

10/10

30.111.960

36.424.820

-6.312.860

864.990

1.148.560

-283.570

11/10

32.761.290

30.939.060

1.822.230

930.440

907.820

22.620

12/10

30.533.140

50.653.250

-20.120.110

777.160

1.434.810

-657.650

13/10

28.500.220

41.984.650

-13.484.430

815.560

1.097.720

-282.160

Tổng

144.878.900

210.683.810

-65.804.910

4.037.090

5.948.770

-1.911.680

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

661.000

822.920

-161.920

21.580

20.010

1.570

10/10

1.648.430

335.750

1.312.680

56.830

6.790

50.040

11/10

1.234.580

225.330

1.009.250

44.900

4.980

39.920

12/10

1.086.000

413.340

672.660

39.340

11.400

27.940

13/10

869.580

283.700

585.880

37.870

4.240

33.630

Tổng

5.499.590

2.081.040

3.418.550

200.520

47.420

153.100

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

123.600

510.570

-386.970

4.890

12.990

-8.100

10/10

122.050

587.940

-465.890

4.320

18.400

-14.080

11/10

208.030

582.150

-374.120

8.760

18.760

-10.000

12/10

253.780

748.640

-494.860

10.710

26.360

-15.650

13/10

176.310

411.920

-235.610

5.590

14.750

-9.160

Tổng

883.770

2.841.220

-1.957.450

34.270

91.260

-56.990

VNIndex 1,154.73 3.12 0.27%
HNX 239.05 0.62 0.26%
UPCOM 87.88 -0.2 -0.23%
[question] Trong tuần từ ngày 9-13/10, khối ngoại đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu nào trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/10?