Khối ngoại tiếp tục mua ròng cổ phiếu VIC trong phiên giao dịch ngày 17/8

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng cổ phiếu VIC trong phiên giao dịch ngày 17/8, đồng thời giải ngân mạnh mã lớn này.

Trong phiên giao dịch ngày 17/8 trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục mua ròng cổ phiếu VIC với khối lượng 56,97 triệu đơn vị và tổng giá trị 1.940,1 tỷ đồng. Đây là mức tăng 40,71% về khối lượng và 57,18% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 16/8).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 65,13 triệu đơn vị cổ phiếu VIC, đạt tổng giá trị 1.826,6 tỷ đồng. Đây là mức tăng 32,14% về khối lượng và 44,28% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 8,81 triệu đơn vị cổ phiếu VIC, giảm 7,29% so với phiên trước. Tổng giá trị mua ròng đạt 113,5 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó đã bán ròng 31,69 tỷ đồng.

Trong danh mục mua ròng của khối ngoại, cổ phiếu CTG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 5,9 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 192,59 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu VIC được mua ròng 134,38 tỷ đồng (1,81 triệu đơn vị) và HPG được mua ròng xấp xỉ 100 tỷ đồng (3,5 triệu đơn vị).

Trong khi đó, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 57,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,7 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu VPB vẫn dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng với 2,51 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 56,11 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng với khối lượng 912.910 đơn vị và tổng giá trị 20,72 tỷ đồng. Đây là mức tăng 60,82% về khối lượng và 31,39% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 3,09 triệu đơn vị và tổng giá trị 88,16 tỷ đồng. Đây là mức tăng 120% về khối lượng và 113,51% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,18 triệu đơn vị cổ phiếu trên sàn HNX, đạt tổng giá trị bán ròng 67,44 tỷ đồng. Đây là mức tăng hơn 160% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Trong danh mục mua ròng trên sàn HNX, cổ phiếu BVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 280.200 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 7,59 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu IDC được mua ròng 4,75 tỷ đồng và TIG được mua ròng 2,67 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,64 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 56,63 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là TNG đạt 15,36 tỷ đồng, DTD đạt 7,19 tỷ đồng, NVB đạt 2,07 tỷ đồng, PVI đạt 1,69 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng với khối lượng 543.160 đơn vị và tổng giá trị 19,76 tỷ đồng. Đây là mức giảm 13% về khối lượng và 25,71% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 427.620 đơn vị và tổng giá trị 10,43 tỷ đồng. Đây là mức giảm 79,76% về khối lượng và 76,97% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, khối ngoại đã trở lại mua ròng 115.540 đơn vị và tổng giá trị mua ròng đạt 9,33 tỷ đồng. Trong khi phiên trước đó, khối ngoại đã bán ròng 1,49 triệu đơn vị và tổng giá trị bán ròng đạt 18,68 tỷ đồng.

Cổ phiếu LTG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM với khối lượng 102.300 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 3,95 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh khác là QNS đạt 2,31 tỷ đồng, VTP đạt 2 tỷ đồng, BSR đạt 1,84 tỷ đồng, MCH đạt 1,14 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MPC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 130.000 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 2,52 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10,83 triệu đơn vị, giảm 2,78% so với phiên giao dịch hôm qua ngày 16/8. Tổng giá trị mua ròng đạt 55,39 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó đã bán ròng 75,89 tỷ đồng.

VNIndex 1,233.48 -9.78 -0.79%
HNX 249.97 -2.59 -1.04%
UPCOM 92.74 -0.93 -1.0%
[question] Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 17/8?,Cổ phiếu nào được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong phiên giao dịch ngày 17/8?