Khối ngoại tiếp tục mua ròng, số tiền giao dịch vượt 550 tỷ đồng ngày 30/8

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán Việt Nam, với số tiền giao dịch mua ròng vượt 550 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 30/8.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với số tiền giao dịch vượt 550 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 30/8.

Theo số liệu từ sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 45,23 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.413,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị mua ròng giảm nhẹ 1,89% so với phiên trước (ngày 29/8).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 30,16 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 883,21 tỷ đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15,08 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 530,29 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch trước đó, khối ngoại đã bán ròng 9,06 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 195,64 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HOSE, cổ phiếu KDC tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với giá trị mua ròng đạt 77,64 tỷ đồng. Đứng sau đó là cổ phiếu ngân hàng CTG, với khối lượng mua ròng hơn 2,36 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 75,39 tỷ đồng. Cổ phiếu VRE cũng được khối ngoại mua ròng 2,04 triệu đơn vị, với giá trị đạt 60,49 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu MSN lại bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 39,6 tỷ đồng. Cổ phiếu DPM và SSI cũng bị bán ròng lần lượt với giá trị 29,64 tỷ đồng và 26,32 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,14 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 37,91 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng và giá trị mua ròng giảm mạnh so với phiên trước đó. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 414.740 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 10,71 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 628.050 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 23,28 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng mua ròng giảm so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 699.890 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 29,77 tỷ đồng.

Tổng cộng, trong phiên giao dịch ngày 30/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15,73 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 551 tỷ đồng. Đây là sự tăng trưởng so với phiên giao dịch trước đó, khi khối ngoại bán ròng 6,7 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 148,45 tỷ đồng.

Cổ phiếu IDC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM, với khối lượng 319.000 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 15,1 tỷ đồng. Cổ phiếu PVS và TNG cũng được khối ngoại mua ròng lần lượt với khối lượng 246.300 đơn vị và 203.100 đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu ACV và QNS lại bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng cùng đạt hơn 5 tỷ đồng. Cổ phiếu MPC và OIL cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt đạt 2,37 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Tổng kết lại, nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục mua ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với số tiền giao dịch vượt 550 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 30/8. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VNIndex 1,213.16 8.73 0.72%
HNX 247.96 1.48 0.6%
UPCOM 92.68 0.32 0.35%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HOSE?,Khối ngoại đã mua ròng bao nhiêu đơn vị cổ phiếu trên sàn giao dịch HNX?