Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần 28-31/8

Thị trường chứng khoán tuần cuối tháng 8 chứng kiến sự trở lại tích cực của khối ngoại với việc mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại mua ròng trong tuần 28-31/8 trên sàn HOSE và HNX, tạo đà tăng cho thị trường chứng khoán.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 26,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 928,39 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 4,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 113,47 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại cũng đã mua ròng 254.280 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 27,19 tỷ đồng.

Mua ròng trên sàn HOSE:

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 29/8. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 26,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 928,39 tỷ đồng. Điều này đánh dấu sự trở lại tích cực của khối ngoại sau tuần trước bán ròng 74,31 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.802,81 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX:

Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 28/8 và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 4,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 113,47 tỷ đồng. Đây là mức mua ròng tăng gấp gần 3 lần so với tuần trước, khi khối ngoại bán ròng 19.110 đơn vị.

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 29/8. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 254.280 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 27,19 tỷ đồng. Đây là mức mua ròng tăng đáng kể so với tuần trước, khi khối ngoại chỉ mua ròng 27.110 đơn vị.

Tổng kết tuần giao dịch:

Tổng cộng trong tuần từ ngày 28-31/8, khối ngoại đã trở lại mua ròng 31,23 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.014,67 tỷ đồng. Đây là sự đảo chiều so với tuần trước, khi khối ngoại bán ròng gần 74,2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.777,45 tỷ đồng.

Diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần giao dịch từ ngày 28-31/8, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với giá trị đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 4,62 triệu đơn vị. Tiếp theo là DGC được mua ròng gần 203 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 2,44 triệu đơn vị và GMD được mua ròng 194,51 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,24 triệu đơn vị. Cổ phiếu chứng khoán VIX đã được mua ròng mạnh về khối lượng với 7,08 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 138,26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng 9,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 301,79 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu VPB bị bán ròng 8,26 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 176,89 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 44,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt gần 1 triệu đơn vị. Trái lại, cổ phiếu THD bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 46 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

45.155.920

44.001.150

1.154.770

1.484.430

1.348.490

135.940

29/8

41.238.660

50.303.580

-9.064.920

1.440.720

1.636.360

-195.640

30/9

45.233.480

30.156.730

15.076.750

1.413.500

883.210

530.290

31/8

72.496.790

53.142.720

19.354.070

2.283.810

1.826.010

457.800

Tổng

204.124.850

177.604.180

26.520.670

6.622.460

5.694.070

928.390

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

1.292.890

1.434.420

-141.530

29.310

40.790

-11.480

29/8

3.401.170

1.518.880

1.882.290

77.020

34.060

42.960

30/9

1.136.200

414.740

721.460

37.910

10.710

27.200

31/8

4.714.690

2.718.090

1.996.600

140.020

85.230

54.790

Tổng

10.544.950

6.086.130

4.458.820

284.260

170.790

113.470

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

224.690

387.450

-162.760

5.550

20.370

-14.820

29/8

876.510

394.100

482.410

23.190

18.960

4.230

30/9

628.050

699.890

-71.840

23.280

29.770

-6.490

31/8

642.310

635.840

6.470

20.730

30.840

-10.110

Tổng

2.371.560

2.117.280

254.280

72.750

99.940

-27.190

VNIndex 1,224.05 0.0 0.0%
HNX 249.75 0.0 0.0%
UPCOM 93.32 0.0 0.0%
[question] Trong tuần từ ngày 28-31/8, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng bao nhiêu đơn vị trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu mà khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX?