Khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu

Các giải pháp cần được đề xuất để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tạo ra sự hồi phục cho thị trường.

Khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng cần được xem xét và giải quyết. Theo TS. Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, để đạt được điều này, chúng ta cần cân nhắc và đề xuất những giải pháp thích hợp.

Vấn đề chính đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Mức độ rủi ro cao hơn so với cổ phiếu là vấn đề chính đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhà đầu tư có nguy cơ mất tất cả và lợi nhuận từ trái phiếu cũng không hấp dẫn bằng cổ phiếu. Để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư, cần đưa ra những giải pháp như cho các công ty bảo hiểm tham gia thị trường và bán bảo hiểm vốn trái phiếu theo mô hình quốc tế.

Thị trường trái phiếu đóng vai trò quan trọng

Thị trường trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Đây là một thị trường có tính thanh khoản và mức độ an toàn cao trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thị trường trái phiếu cần được định nghĩa lại và giải quyết các vấn đề nội tại. Ngân hàng chỉ có thể huy động nguồn vốn ngắn hạn, do đó, việc đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn có thể gây rủi ro thanh khoản lớn.

Thông tư 03/2023/TT-NHNN

Việc ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN đã tạo ra một số cơ hội và thách thức cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư này cho phép các tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán. Điều này giúp tăng thanh khoản và ổn định tâm lý của các tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Khó khăn do Thông tư 03/2023/TT-NHNN

Tuy nhiên, Thông tư 03/2023/TT-NHNN cũng áp đặt giới hạn về mức xếp hạng tín dụng nội bộ đối với trái phiếu được mua lại. Điều này tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp có sức khỏe tín dụng thấp hoặc không đạt được tiêu chí xếp hạng tín nhiệm cao. Do đó, cần có những biện pháp khác nhằm đảm bảo lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu.

Lãi suất giảm mạnh

Lãi suất giảm mạnh đã thúc đẩy dòng tiền chuyển hướng từ tiết kiệm sang chứng khoán. Tuy nhiên, không thể dự đoán liệu xu hướng này có tiếp tục mạnh mẽ vào cuối năm 2023 hay không. Mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ giữ ổn định và giảm thêm trong thời gian tới, điều này có thể tác động tích cực lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cần xem xét động thái của các nhà đầu tư nước ngoài và nhận thức rằng dòng tiền đầu cơ chứng khoán thường mang tính chất ngắn hạn, gây biến động cho thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam được cho là thấp hơn so với khu vực, tuy nhiên vẫn cao và không hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đã được xác nhận thông qua gặp gỡ với một số nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Thị trường bất động sản

Về thị trường bất động sản, để có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong nửa cuối năm, cần giải quyết các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn với việc chôn vốn trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp và không thể đảo nợ khi trái phiếu đến hạn. Việc giải quyết vấn đề vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khơi thông thị trường bất động sản.

Khó khăn do Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Tuy nhiên, Thông tư 06/2023/TT-NHNN lại tạo ra một số khó khăn cho thị trường bất động sản. Ngân hàng không được cho vay với các hợp đồng hợp tác kinh doanh và đầu tư, trong khi đa số các dự án bất động sản sử dụng hợp đồng này. Điều này khiến cho doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Tổng kết

Để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần đưa ra các giải pháp như khuyến khích sự tham gia của các công ty bảo hiểm

VNIndex 1,234.28 2.07 0.17%
HNX 248.42 3.17 1.28%
UPCOM 93.7 0.42 0.44%
[question] Vì sao thị trường trái phiếu doanh nghiệp khó khăn trong việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư?,Thông tư 03/2023/TT-NHNN có tạo ra thanh khoản thực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp không?
1 Lượt thích