Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được bàn giao vào tháng 8/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội vào tháng 8/2023, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và quản lý khu vực công nghệ cao này.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, với tổng diện tích quy hoạch gần 1.600ha và được chia thành 8 phân khu chức năng, sẽ được chuyển giao từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội vào tháng 8/2023.

Quy mô dân số dự kiến đạt 229.000 người vào năm 2030.

Hiện tại, đã có 1.410ha được giải phóng mặt bằng và sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Tổng diện tích đất đã sử dụng tính đến tháng 5/2023 là khoảng 663ha.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để xây dựng đề án chuyển giao Khu Công nghệ Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội.

Bà Phạm Thị Vân Anh, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết: "Thời hạn đặt ra cho quá trình thực hiện bàn giao là từ ngày 1/8/2023. Chúng tôi đã thống nhất với UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội để thuận lợi cho việc chuyển giao và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng như cơ sở này khi thay đổi chủ thể quản lý".

Ông Lưu Hoàng Long, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, cho biết rằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 106 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 85.602 tỷ đồng và 702,57 triệu USD trên tổng diện tích khoảng 380ha.

Trong số đó, đã có 60 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 14.500 lao động có tay nghề.

Doanh thu của các doanh nghiệp tại đây đạt khoảng 18.000 tỷ đồng và nộp ngân sách khoảng 1.200 tỷ đồng trong năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt, đánh giá cao về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cho biết: "Đây là khu công nghệ cao quốc gia, đã hoàn thiện hạ tầng và thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực công nghệ mạnh.

Khu vực này đã hình thành hệ sinh thái tương đối đầy đủ, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghiệp, các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,... Đây có thể là mô hình để các địa phương trong vùng tham khảo".

Trước khi bàn giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát các nội dung công việc có liên quan và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi."

[question] Khi nào Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bàn giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cho UBND thành phố Hà Nội?,Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được bao nhiêu dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư là bao nhiêu?