Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 và những góc nhìn mới

Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra các kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 và những quan điểm mới về triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đã được đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024. Theo nhóm chuyên gia của CIEM, tăng trưởng kinh tế năm 2024 có thể đạt mức 6,13% theo kịch bản 1 và 6,48% trong kịch bản 2.

Xuất khẩu và thặng dư thương mại

Theo dự báo của CIEM, xuất khẩu cả năm dự kiến tăng 4,02% trong kịch bản 1 và tăng 5,19% trong kịch bản 2. Thặng dư thương mại được dự báo ở mức 5,64 tỷ USD và 6,26 tỷ USD tương ứng.

Lạm phát

Theo ông Nguyễn Anh Dương, trưởng nhóm chuyên gia nghiên cứu của CIEM, lạm phát bình quân năm 2024 được dự báo lần lượt ở mức 3,94% và 3,72% theo từng kịch bản.

Cải cách thể chế kinh tế

Theo bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM, công tác cải cách thể chế kinh tế là một yếu tố quan trọng cho năm 2024. Việt Nam đã thành công trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì niềm tin của cộng đồng các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bà Minh cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam không chỉ dựa vào các giải pháp tài khóa và tiền tệ, mà còn tạo ra động lực mới từ cải cách thể chế kinh tế.

Động lực tăng trưởng kinh tế

Theo bà Trần Thị Hồng Minh, các động lực tăng trưởng kinh tế đến từ việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế mới, cải cách môi trường kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện quy hoạch và thể chế liên kết vùng. Chính phủ cũng đã nhìn nhận và cầu thị về các vấn đề cần tháo gỡ, bao gồm tình trạng nợ đọng văn bản, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và khó khăn đối với hấp thụ vốn.

Góc nhìn từ ông Đậu Anh Tuấn

Tại Diễn đàn thường niên lần thứ 16 "Kịch bản kinh tế Việt Nam 2024", ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng cần thay đổi tư duy từ "tháo gỡ khó khăn" sang "tạo thuận lợi" cho nền kinh tế và tăng trưởng. Ông nhấn mạnh rằng cần tìm ra các động lực và giải pháp để xoay chuyển tình hình trong bối cảnh thế giới còn nhiều yếu tố bất định.

Góc nhìn từ ông Cấn Văn Lực

Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, cần khai thác các động lực tăng trưởng mới bằng cách đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế. Ông nhấn mạnh về việc xây dựng khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông cũng đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia và áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

Dự báo kinh tế năm 2024

Theo nhóm nghiên cứu của ông Cấn Văn Lực, GDP trong năm 2024 dự kiến tăng trong khoảng từ 6,0 đến 6,5%, tốc độ tăng CPI khoảng 3,5 đến 4%. Xuất khẩu dự kiến đạt từ 373 đến 380 tỷ USD (tăng từ 5 đến 7%), còn nhập khẩu dự kiến ở mức 337 đến 344 tỷ USD (tăng từ 3 đến 7%).

Trên cơ sở đó, ông Lực cũng nhấn mạnh về việc khai thác các động lực tăng trưởng đã phát huy tác dụng trong năm 2023, bao gồm kích cầu tiêu dùng và khai thác lợi thế từ các FTA. Ông cũng đề xuất việc xây dựng Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo báo cáo của CIEM, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến ​​đạt mức nào trong năm 2024?,Các động lực tăng trưởng mới nào được nhấn mạnh trong báo cáo của CIEM?