Kiên Giang - Đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực ĐBSCL

Kiên Giang - Đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực ĐBSCL

Kiên Giang đã vươn lên đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực ĐBSCL, chỉ sau Long An. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 74 triệu đồng vào năm 2023.

Kiên Giang, một tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đã ghi nhận một bước tiến đáng chú ý trong phát triển kinh tế.

Theo thông tin được công bố tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Kiên Giang, tỉnh này đã vươn lên đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực ĐBSCL, chỉ sau tỉnh Long An.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả là có 20/26 chỉ tiêu đã được thực hiện vượt và đạt từ 50% trở lên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5,29%/năm.

Nông nghiệp đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Kiên Giang trong bối cảnh nhiều khó khăn và biến động.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2023 dự kiến tăng 1,2%. Khu vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 là 11,33%.

Một ngành có sự phục hồi và phát triển đáng chú ý trong tỉnh Kiên Giang là ngành du lịch.

Từ năm 2021 đến cuối tháng 6/2023, Kiên Giang đã thu hút hơn 15,2 triệu lượt khách du lịch, tăng trung bình 16,97%/năm. Trong số này, có hơn 530 nghìn lượt khách quốc tế.

Với quy mô kinh tế đạt 116 nghìn tỷ đồng vào năm 2022 (đứng sau tỉnh Long An), Kiên Giang đang tiếp tục phát triển.

Dự kiến vào cuối năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh này sẽ đạt trên 129 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 30 nghìn tỷ đồng so với năm 2020. Điều này cũng góp phần tạo ra sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người tại Kiên Giang, với mức tăng 17 triệu đồng so với năm 2020.

Tuy nhiên, việc đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đã cho thấy có 6 chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp, dưới 50% so với Nghị quyết nhiệm kỳ.

Các chương trình, kế hoạch và đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng chưa đạt hiệu quả rõ ràng, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình, đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại rất nặng nề, đặc biệt là các nhiệm vụ và chỉ tiêu liên quan đến phát triển kinh tế.

Do đó, ông yêu cầu toàn bộ Đảng bộ phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đã có 108/116 xã, 5/15 huyện và thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Đồng thời, tỉnh đang trình Hội đồng Trung ương xét công nhận thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng cao.

[question] Tại Hội nghị sơ kết, tỉnh Kiên Giang đã công bố những số liệu gì?,Những ngành nào đã có tăng trưởng khá trong nửa nhiệm kỳ qua tại Kiên Giang?