Kiến nghị giảm mức đóng BHXH và khôi phục khái niệm chậm đóng

Chủ tịch VCCI, ông Phạm Tấn Công, nhấn mạnh việc bỏ khái niệm chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và đề xuất giảm mức đóng BHXH xuống khoảng 20%.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã đưa ra kiến nghị về việc giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) và khôi phục khái niệm chậm đóng trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Trong buổi họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Công cho biết VCCI đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp (DN) và các hiệp hội DN, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng DN đối với vấn đề này.

Theo ông Công, Luật BHXH không chỉ đảm bảo an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các DN. Việc đóng BHXH có mối quan hệ mật thiết với công tác đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Vì vậy, việc xây dựng các quy định pháp luật về BHXH cần hài hòa và đảm bảo sự phát triển của DN.

Ông Công đã trích dẫn các ví dụ về tỷ lệ đóng BHXH của các nước trong khu vực. Hiện tại, chỉ có Singapore và Trung Quốc có mức đóng BHXH cao hơn Việt Nam. Trong khi đó, nhiều nước khác trong khu vực có mức đóng thấp hơn rất nhiều, ví dụ như Indonesia (10%), Philippines (8%), và Thái Lan (5%). Ông Công nhận xét rằng tỷ lệ đóng BHXH ở Việt Nam là rất cao, gồm 17% đối với DN và cộng thêm các khoản bảo hiểm y tế và các khoản khác, tổng cộng lên đến 32%. Ông cho rằng tỷ lệ cao như vậy sẽ làm giảm sức cạnh tranh của DN, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Với những vấn đề trên, ông Công đề xuất giảm mức đóng BHXH xuống khoảng 20%, trong đó doanh nghiệp đóng 15% và người lao động đóng 5%. Ông cũng đề nghị có một lộ trình giảm dần mức đóng BHXH để tạo sự cân bằng trong khu vực.

Ngoài ra, ông Công cũng nhấn mạnh việc khôi phục khái niệm chậm đóng BHXH trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Ông cho rằng việc loại trừ khái niệm này sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam và có thể dẫn đến vi phạm pháp luật của các DN, đặc biệt là DN nước ngoài. Ông đề nghị quy định rõ các trường hợp cụ thể liên quan đến việc chậm đóng BHXH.

Trong buổi họp, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng đề nghị nghiên cứu quy định cơ quan BHXH được khởi kiện ra tòa đối với người sử dụng lao động trốn đóng BHXH, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và lợi ích chung của đất nước. Ông cũng đề xuất nâng thời hạn đóng bù BHXH lên 20 hoặc 30 ngày để tạo điều kiện cho DN xử lý khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở các kiến nghị trên, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cân nhắc để đưa ra quyết định phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội hiện nay.

[question] Ông Phạm Tấn Công đã đề xuất gì về việc giảm mức đóng BHXH?,Tại sao ông cho rằng việc khôi phục khái niệm chậm đóng BHXH là cần thiết?