Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiến sát 600 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiến sát 600 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 587,68 tỷ USD đến ngày 15/11/2023, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực điện thoại và máy móc.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiến sát 600 tỷ USD

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2023) đạt 29,43 tỷ USD, giảm 14,7% so với nửa cuối tháng 10/2023.

Giảm 9% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 404,03 tỷ USD, giảm 10%.

Giảm mạnh trong lĩnh vực xuất khẩu

Trong kỳ 1 tháng 11 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 14,66 tỷ USD, giảm 18,7% so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhóm hàng giảm mạnh bao gồm điện thoại và linh kiện (-12,4%), hàng dệt may (-12,7%), giày dép (-17,7%), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (-7%).

Giảm cũng xảy ra trong lĩnh vực nhập khẩu

Trong kỳ 1 tháng 11 năm 2023, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 14,77 tỷ USD, giảm 10,5% so với nửa cuối tháng 10/2023. Tính đến hết 15/11/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhóm hàng giảm mạnh bao gồm điện thoại và linh kiện (-59,6%), máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (-10,1%), chất dẻo nguyên liệu (-24,1%), sắt thép (-16,8%).

Doanh nghiệp FDI cũng ghi nhận sự giảm

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 10,55 tỷ USD, giảm 19,2% so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 222,94 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,55 tỷ USD, giảm 11% so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 181,09 tỷ USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Việt Nam đang nỗ lực để thúc đẩy xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, nhằm tăng cường hoạt động thương mại quốc tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 đã giảm bao nhiêu so với kỳ trước?,Nhóm hàng nào đã giảm mạnh trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam?