Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 600 tỷ USD: Xuất khẩu nông sản và thủy sản tăng trưởng tích cực

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 600 tỷ USD, với tăng trưởng đáng chú ý trong xuất khẩu nông sản và thủy sản.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 600 tỷ USD trong 11 tháng năm nay, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt 31,08 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa trong nước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 13,5%; xuất khẩu hàng hóa có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,4%.

Điều đáng chú ý là mức tăng trưởng của doanh nghiệp trong nước đã vượt xa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, gấp 3 lần.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 11,6% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 11 tháng năm 2023, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong số đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Trong tháng 11, nhiều sản phẩm nông sản đã tăng cả về giá trị và lượng xuất khẩu so với tháng trước.

Ví dụ, xuất khẩu gạo đạt 462 triệu USD, tăng 13,5%; xuất khẩu cao su đạt 343 triệu USD, tăng 16,6%; xuất khẩu cà phê đạt 252 triệu USD, tăng 59,9%...

Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, 2,7 triệu tấn sắn và sản phẩm của sắn, 1,9 triệu tấn cao su, 1,4 triệu tấn cà phê.

Nhóm hàng nông sản và thủy sản đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 11 tháng năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 11 ước đạt 3 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 29,5 tỷ USD, tăng 8,6%.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2023 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất vẫn chiếm đến 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Với sự giảm mạnh hơn của nhập khẩu so với xuất khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng tiếp tục xuất siêu 25,83 tỷ USD (so với 10,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước).

Trong 11 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD.

Trong 11 tháng năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ giảm 14,1%, xuất siêu sang EU giảm 11,1%, xuất siêu sang Nhật Bản tăng 127,2%.

Trong khi đó, nhập siêu từ Trung Quốc giảm 23,1%, nhập siêu từ Hàn Quốc giảm 25,4%, nhập siêu từ ASEAN giảm 31,3%.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Nhóm hàng nào ghi nhận mức tăng trưởng dương trong 11 tháng năm 2023?
1 Lượt thích