Kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

Kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp, sức mua trong nước và ổn định cung cầu hàng hóa. Tuy nhiên, lĩnh vực xuất khẩu vẫn đối mặt với nhiều thách thức và biến động mới.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp, sức mua trong nước và sự ổn định của cung cầu hàng hóa. Tuy nhiên, lĩnh vực xuất khẩu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và đang đối mặt với nhiều thách thức và biến động mới.

Sản xuất công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã có sự tăng trưởng tích cực trong tháng 10/2023. Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của TP Hồ Chí Minh trong tháng này tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 5% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số IIP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong số 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3%. Trong đó, ngành hóa dược tăng 19,2%; ngành cơ khí tăng 7,4%; ngành sản xuất hàng điện tử tăng 6,0%.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, có 22/30 ngành có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm 2022. Một số ngành có mức tăng đáng chú ý như chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 15%; sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa tăng 29,5%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 19,3%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 14,4%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng tăng cao so với cùng kỳ, bao gồm bao bì đóng gói bằng nhựa tăng 36,1%; phân bón tăng 26,2%; sữa/kem đặc có/không có đường tăng 12,7%; tivi tăng 10,8%...

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 10/2023 ước tính tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực bán lẻ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2023 ước đạt 978.681 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến thành phố trong 10 tháng ước đạt hơn 4,12 triệu lượt, tăng 55,3%. Tổng thu du lịch ước đạt 140.048 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đến ngày 20/10/2023, thành phố đã cấp phép thành lập 42.670 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 386.579 tỷ đồng.

Về giải ngân đầu tư công, tính đến 10 tháng năm 2023, đã giải ngân 36.071,0 tỷ đồng, tăng 55,9% so với cùng kỳ. Trong số đó, vốn ngân sách cấp thành phố đã giải ngân 35.720,8 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch được giao; vốn ngân sách cấp quận, huyện đã giải ngân 350,2 tỷ đồng, đạt 52,3% vốn kế hoạch.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn đang phải đối mặt với nhiều hạn chế do tác động từ tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp. Xuất khẩu hàng hóa vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng giảm 13,4% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng về lượng nhưng giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ (giảm 4,5%); số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 29,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thu hút đầu tư nước ngoài cũng giảm sâu 32,3%, chỉ đạt khoảng 2,31 tỷ USD. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công mặc dù có mức tăng so với tháng trước, nhưng vẫn chưa đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Trong bối cảnh này, hai tháng cuối năm sẽ đóng vai trò quan trọng, không chỉ là giai đoạn quyết định hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023 mà còn tạo tiền đề cho 2 năm còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 - 2025. TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chỉ số IIP của Tp. Hồ Chí Minh trong tháng 10/2023 tăng bao nhiêu so với tháng trước và so với cùng kỳ?,Thu hút đầu tư FDI của Tp. Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2023 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ?