Kinh Tế Tuần Hoàn: Mô Hình Phát Triển Bền Vững Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Kinh Tế Tuần Hoàn: Mô Hình Phát Triển Bền Vững Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Kinh Tế Tuần Hoàn: Mô Hình Phát Triển Bền Vững Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nỗ lực để phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị tích cực cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ từ chính sách và cơ chế để đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn.

Mô hình kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển bền vững cho nhiều doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam.

Một trong số những DN tiên phong trong việc áp dụng mô hình này là Công ty Nestle. Điển hình là việc chế biến cà phê của Nestle, mỗi năm có thể giảm gần 13.000 tấn CO2 phát thải và tái sử dụng phần bã cà phê, cát thải. Đồng thời, việc sử dụng viên năng lượng sinh khối giúp tiết kiệm 40-50 tỷ đồng/năm chi phí năng lượng lò hơi. Nestle cũng lọc, làm sạch nước thải màu để tái sử dụng, giúp tiết kiệm hơn 112.000 m3 nước/năm và sử dụng lại 65% lượng nước tái chế.

Ông/Bà [Name], đại diện Nestle Việt Nam, cho biết:

"Giá trị của kinh tế tuần hoàn nằm ở việc tạo giá trị tích cực cho cộng đồng. Mô hình này không chỉ áp dụng trong chuỗi sản xuất mà còn trong chuỗi cung ứng, từ khâu trồng trọt đến người tiêu dùng". Nestle là một trong số nhiều DN thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn với mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài Nestle, nhiều doanh nghiệp trong các ngành khác cũng đang thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, trong ngành gỗ, các DN tái chế phế liệu gỗ để sử dụng làm nhiên liệu cho nồi hơi và lò hơi, giúp giảm khí thải CO2 và bảo vệ môi trường. Các mô hình khu công nghiệp sinh thái cũng đang phát triển theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, giúp tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm và giảm ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, mặc dù có những nỗ lực đáng khen ngợi, việc phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do các điều kiện pháp lý và kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ, gây khó khăn cho DN trong việc triển khai mô hình kinh doanh mới.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, cần có sự hỗ trợ từ cơ chế và chính sách. Hiện nay, Việt Nam đã hình thành liên minh tái chế bao bì và các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua tái chế rác thải và phụ phẩm. Tuy nhiên, cần có sự thay đổi tư duy và cách tiếp cận mới để khuyến khích tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ông/Bà [Name], chuyên gia kinh tế, cho rằng các DN Việt cần chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn để tồn tại và phát triển.

Thực tế cho thấy, thế hệ tiêu dùng trẻ hiện nay đang có xu hướng tiêu dùng xanh và những DN có tinh thần chuyển đổi xanh có sức chống chịu tốt hơn trong đại dịch Covid-19. Việc tham gia kinh tế tuần hoàn và sản xuất theo hướng bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả xã hội và môi trường.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, cần có sự hỗ trợ từ chính sách và cơ chế. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị những chương trình hành động và nghiên cứu các chính sách. Cơ chế Sandbox cũng được đề xuất như một công cụ quan trọng để khuyến khích kinh tế tuần hoàn.

Kinh tế tuần hoàn đòi hỏi sự thay đổi tư duy và cách tiếp cận mới. Các DN cần tham gia thực chất và nhà quản lý cần cung cấp hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn để đảm bảo trách nhiệm của các nhà sản xuất và nhà phân phối trong việc thu hồi, phân loại và tái chế hoặc thanh toán chi phí xử lý thải. Đây là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

[question] Công ty nào đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc chế biến cà phê?,Cần có những gì để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam?