Kinh tế Việt Nam 2023: Vượt qua khó khăn và hướng tới năm 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Hồng Diên, trao đổi về kết quả kinh tế Việt Nam năm 2023 và những giải pháp để ứng phó với biến động trong năm 2024.

Khó khăn và ứng phó trong năm 2023

Năm 2023 đi liền với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ đối với kinh tế toàn cầu và cả đối với Việt Nam cũng như ngành công thương. Việt Nam đã bước qua một năm bản lề trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn dự báo. Đặc biệt nhiều quốc gia; trong đó, có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng bị suy giảm. Cùng đó, lạm phát tuy đã hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu giảm sút, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam.

Ở trong nước, nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, nhất là ngành công nghiệp thích ứng hơn với tình hình mới của thế giới, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi ở bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả đất nước đã nỗ lực, kiên cường vượt qua khó khăn trong năm 2023. Đặt trong tương quan so sánh, nếu nhìn mức tăng trưởng của kinh tế thế giới là 2,9%; EU là 0,8%... hay trong khu vực ASEAN chỉ có Philippines tăng cao hơn Việt Nam nên có thể đánh giá mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam rất đáng ghi nhận.

Với ngành công thương, những khó khăn tác động trực tiếp phải kể đến việc xuất khẩu và sản xuất công nghiệp bị suy giảm mạnh những tháng đầu năm (trong 2 tháng đầu của năm 2023, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,9%, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua). Ngoài ra, mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành và liên ngành còn hạn chế; tăng trưởng thương mại nội địa tuy đạt cao, nhưng chưa bằng mức tăng trưởng các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, găm hàng chờ tăng giá trên thị trường nội địa, vi phạm cạnh tranh… còn diễn biến phức tạp.

Việc theo dõi, đánh giá và triển khai thực thi các cam kết hội nhập đã có sự chủ động, đổi mới phương thức thực hiện, nhưng vẫn còn những hạn chế, năng lực tham gia hội nhập của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa cao.

Kết quả và đóng góp của ngành công thương

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối vĩ mô được bảo đảm…

Đóng góp vào các thành tích chung đó, ngành công thương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ngành công thương đã đóng góp như thế nào để ổn định kinh tế và vượt qua thách thức?,Bộ Công Thương sẽ tập trung vào những giải pháp nào để ứng phó với biến động trong năm 2024?