Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và triển vọng 2023, 2024

Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và triển vọng 2023, 2024

Nhóm tác giả BIDV dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể đạt 5-5,2%, trong khi lạm phát được dự báo giảm từ 7,6% năm 2022 về khoảng 5,5% năm 2023. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong tương lai.

Kinh tế thế giới đang phục hồi chậm chạp trong 9 tháng đầu năm do những khó khăn và thách thức lớn.

Mặc dù lạm phát đã giảm, nhưng vẫn còn cao và các quốc gia tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, cũng có những điểm sáng như tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ và ổn định giá năng lượng. Tuy nhiên, kinh tế thế giới cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như xung đột, lạm phát, lãi suất cao và biến đổi khí hậu.

Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 vẫn ghi nhận một số điểm sáng.

Đầu tiên, đã có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định và nghị quyết nhằm giảm khó khăn cho các lĩnh vực như y tế, thị trường vốn, đất đai, bất động sản, xây dựng, du lịch, visa và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, chính sách tài khóa và tiền tệ cũng đã được thực hiện nhằm giảm lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế. Điều này đã góp phần vào việc ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Lĩnh vực dịch vụ cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và trở thành động lực chính của kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,66%, cho thấy hoạt động dịch vụ và tiêu dùng tiếp tục phát triển ổn định.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và giải ngân Chương trình phục hồi 2022-2023 cũng chậm so với yêu cầu. Thu ngân sách và doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Thị trường TPDN và bất động sản cũng phục hồi chậm và nợ xấu tăng.

Tuy nhiên, nhóm tác giả BIDV dự báo tăng trưởng và lạm phát cả năm 2023 và 2024 và đưa ra một số kiến nghị để đạt được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

[question] Nhóm tác giả đưa ra những khuyến nghị gì để đạt được mục tiêu tăng trưởng và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô?,Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận những điểm sáng nào trong 9 tháng đầu năm 2023?