Kinh tế Việt Nam năm 2024: Hướng tới sự bứt phá

Kinh tế năm 2024 bứt phá ra sao?
Năm 2023 đã chứng kiến sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. Vậy năm 2024, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%, cần có những đột phá trong đầu tư công, tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút FDI.

Duy trì đà hồi phục

Duy trì đà hồi phục trong bối cảnh khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng trong năm 2023. GDP đạt mức tăng trưởng 5,05%, cao hơn so với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%, thấp hơn so với mục tiêu 4,5% Quốc hội đề ra. Thặng dư thương mại hàng hoá đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Giải ngân đầu tư công và FDI đều đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Khách du lịch đến Việt Nam cũng vượt mục tiêu đón 8 triệu khách. Sản xuất công nghiệp và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng có sự tăng trưởng tích cực.

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 5,8% trong năm 2024. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo mức 6%. Ngân hàng Standard Chartered duy trì dự báo GDP tăng trưởng mạnh mẽ 6,7% trong năm 2024.

Dồn lực cho "cỗ xe tứ mã"

Quốc hội đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6-6,5%. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung vào "cỗ xe tứ mã" gồm: đổi mới, tiêu dùng trong nước, đầu tư công và xuất khẩu. Tiêu dùng trong nước với quy mô 100 triệu dân và hàng chục triệu khách du lịch quốc tế sẽ là động lực chính cho tăng trưởng. Đầu tư công cần được thực hiện nhanh, hiệu quả để tạo lan toả tới đầu tư ngoài Nhà nước. Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ cũng cần được thúc đẩy.

Thách thức và cơ hội

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024. Động lực từ xuất khẩu dự báo sẽ suy yếu do nhu cầu thế giới giảm sút. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng gặp khó khăn. Do đó, cần tập trung vào tiêu dùng trong nước và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thu hút FDI cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong năm 2024. Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi để thu hút FDI, và nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào thị trường này.

Đối với đầu tư tư nhân, cần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy đầu tư trong nước. Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng, nhưng vốn bình quân của doanh nghiệp đăng ký mới vẫn giảm so với giai đoạn trước.

Tóm lại, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2024, cần có những đột phá trong đầu tư công, tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút FDI. Tuy nhiên, cũng cần đối mặt với những thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GDP của Việt Nam tăng trưởng bao nhiêu trong năm 2023?,Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 là bao nhiêu?