Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trên 3 động lực chính

Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trên 3 động lực chính

Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt trên cả đầu tư, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ tháng 10/2023 cho thấy nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển tích cực trong thời gian tới.

Kinh tế Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực trên cả 3 động lực chính:

Đầu tư, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Điều này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đưa ra trong báo cáo tại Phiên họp Chính phủ tháng 10/2023.

Theo báo cáo, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng:
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,59% so với cùng kỳ, bình quân 10 tháng tăng 3,2%.
  • Kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng mạnh, với tăng trưởng 5,6% trong xuất khẩu và 5,2% trong nhập khẩu so với cùng kỳ.
  • Giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt 56,74% kế hoạch, cao hơn 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Khu vực nông nghiệp và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Đăng ký doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong thời gian qua.

Để đạt được những kết quả này, Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các vấn đề tồn đọng và vướng mắc cũng được xử lý quyết liệt. Đồng thời, việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược và quan trọng cũng đã tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn tồn tại một số khó khăn và hạn chế. Doanh nghiệp vẫn đối mặt với thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính. Thị trường trong nước cũng chưa được thúc đẩy phát triển hiệu quả. Ngoài ra, còn những khó khăn về bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp cần được giải quyết.

Để giải quyết những khó khăn này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm:

  1. Phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và triển khai chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  2. Thực hiện đồng bộ các chính sách và giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại và đầu tư để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
  3. Tập trung vào phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa.
  4. Tận dụng cơ hội từ xu hướng phục hồi của các thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu.
  5. Tập trung vào cải cách hành chính và giảm thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục thực hiện các giải pháp và chính sách nhằm tạo bứt phá trong nền kinh tế. Đồng thời, cần tận dụng cơ hội từ thị trường trong nước và quốc tế để thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng và các động lực mới khác.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những chỉ tiêu nào đã đạt được kết quả tích cực trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm?,Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất những giải pháp trọng tâm nào để phục hồi tăng trưởng kinh tế?