Kirin Capital tăng tỷ lệ sở hữu tại CSI lên trên 9%

Kirin Capital tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại CSI lên hơn 9%
Kirin Capital tăng tỷ lệ sở hữu tại CSI lên trên 9%

Kirin Capital tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) lên trên 9%, khẳng định mục tiêu và chiến lược kinh doanh tại Việt Nam.

Kirin Capital gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) lên trên 9%, tiếp tục khẳng định mục tiêu và chiến lược kinh doanh tại Việt Nam. Quỹ đầu tư này đã tính toán kỹ lưỡng trước khi trở thành cổ đông lớn tại CSI. Việc sở hữu cổ phần lớn giúp Kirin Capital thực hiện nhiều hoạt động đầu tư đa dạng, không chỉ rót vốn mà còn mở rộng sang tư vấn đầu tư, nghiên cứu và phân tích thị trường, dịch vụ tài chính doanh nghiệp quản lý quỹ trên thị trường thứ cấp. Điều này giúp quỹ đầu tư đa dạng hóa chiến lược đầu tư và tập trung vào lĩnh vực tài chính.

Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSI là một phần trong chiến lược của Kirin Capital.

Theo quy định của Luật chứng khoán 2019, khi sở hữu từ 5% cổ phần, cổ đông lớn có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát vi phạm quyền và nghĩa vụ. Khi sở hữu từ 10% trở lên, cổ đông lớn hoàn toàn có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khi cảm thấy cần thiết. Với tỷ lệ sở hữu trên 9%, Kirin Capital có thể tham gia sâu vào hoạt động quản lý CSI. Điều này giải thích cho việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSI của Kirin Capital trong thời gian ngắn.

Kirin Capital đã trở thành cổ đông lớn của CSI vào cuối tháng 9/2023 với tỷ lệ sở hữu 5,03%. Chỉ sau 3 tháng, tỷ lệ sở hữu đã được nâng lên 9,07%. Có thể dự đoán rằng Kirin Capital sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu này lên 10% và thậm chí có khả năng tăng lên 50%. Với tỷ lệ sở hữu 50%, Kirin Capital có thể thông qua CSI để thực hiện nhiều mô hình dịch vụ kinh doanh đa dạng cho các doanh nghiệp, từ start-up đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nhằm đa dạng hóa lợi nhuận và nâng tầm trở thành công ty niêm yết.

Kirin Capital là một quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân tập trung đầu tư đa giai đoạn vào các doanh nghiệp từ hạt giống, đầu tư vốn cổ phần tư nhân, đầu tư vào công ty đại chúng và thực hiện các hoạt động M&A.

Gần đây, quỹ này đã tiến hành nhiều hoạt động đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và đặc biệt là hợp tác với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genenis (GFM).

Liên quan đến cổ phiếu CSI, trong thời gian qua, giá cổ phiếu này dao động quanh mức 30.000đ/cp.

Vào cuối phiên giao dịch hôm nay (26/12), giá cổ phiếu CSI giảm nhẹ xuống còn 29.500đ/cp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kirin Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CSI lên bao nhiêu phần trăm?,Cổ phiếu CSI hiện đang giao dịch ở mức giá nào?