KKT mở Chu Lai: Dòng vốn 74.000 tỷ đồng và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút hơn 197 dự án với tổng vốn đầu tư 74.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chia sẻ về kết quả thu hút đầu tư và định hướng phát triển của khu kinh tế.

KKT mở Chu Lai: Dòng vốn 74.000 tỷ đồng và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Sau 20 năm phát triển, Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai ở tỉnh Quảng Nam đã thu hút hơn 197 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ và đô thị nhà ở. Trong số đó, có 48 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 17.000 tỷ đồng và 149 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 57.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017-2022

Mặc dù đối mặt với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khó khăn trong kinh tế thế giới, KKT mở Chu Lai vẫn thu hút được 85 dự án trong giai đoạn 2017-2022, với tổng vốn đăng ký 57.030 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD).

KKT mở Chu Lai và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

KKT mở Chu Lai đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam trong suốt 20 năm qua. Các dự án tại khu kinh tế này đã đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Định hướng phát triển của KKT mở Chu Lai

Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam, trong đó chủ yếu là địa bàn KKT mở Chu Lai, được xác định là một trong những vùng động lực của tỉnh.

Các nhóm dự án trọng điểm được tỉnh ủy xác định tập trung đầu tư trong khu vực này bao gồm: dự án đô thị du lịch ven biển, ven sông; dự án ô tô và cơ khí đa dụng; khu công nghiệp và khu công nghiệp công nghệ cao; dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không; cảng biển và logistics Chu Lai; nông nghiệp hàng hóa an toàn ứng dụng công nghệ.

Sáu nhóm dự án trọng điểm này sẽ tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế cho vùng Đông Nam và toàn tỉnh Quảng Nam.

Giải pháp phát triển và thu hút đầu tư

Tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số giải pháp để phát triển KKT mở Chu Lai. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai quy hoạch các khu chức năng và quy hoạch phân khu trong khu kinh tế này. Đồng thời, sẽ hoàn thiện quy hoạch và kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái và các mô hình khu công nghiệp chuyên ngành.

Tỉnh cũng xác định ngành công nghiệp chủ lực là công nghiệp sạch, công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Đặc biệt, công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô được xem là ngành mũi nhọn, kết hợp với phát triển các ngành công nghiệp cơ khí hỗ trợ, công nghiệp hàng không và dịch vụ logistics, công nghiệp khí - điện.

[question] Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được bao nhiêu dự án FDI và đầu tư trong nước?,Những nhóm dự án trọng điểm nào sẽ được tập trung đầu tư trong KKT mở Chu Lai trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030?